Mēnešalga:
745 līdz 905 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas vecākā speciālista amats

Prasības amata pretendentiem:
 • I līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālo un cilvēkrīcības zinātņu, komerczinību un administrēšanas, tiesību zinātnes vai civilās un militārās aizsardzības izglītības tematiskajā jomā;
 • vēlama darba pieredze valsts pārvaldes iestādē amatā, kas saistīts ar delegāciju uzņemšanas organizēšanu;
 • zināšanas par lietišķo etiķeti;
 • labas krievu valodas zināšanas, angļu valoda zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas).

Amata pamatpienākumi:     
 • veikt ar starptautisko pasākumu organizēšanu saistīto nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķinus, izdevumu tāmju sagatavošanu un finanšu atskaišu dokumentu sagatavošanu pēc pasākumu norises noslēguma;
 • nodrošināt ārvalstu delegāciju un viesu vizītes Valsts robežsardzē (viesnīcu un konferenču telpu rezervēšana, delegāciju ēdināšanas nodrošināšana un citas aktivitātes);
 • nodrošināt starptautisko pasākumu norisei un Valsts robežsardzes iekšējām vajadzībām nepieciešamo materiālu, inventāra un suvenīru pasūtīšanu un saņemšanu no piegādātājiem, kā arī nodošanu noliktavā;
 • nodrošināt un sagatavot oficiālo sanāksmju telpas, pamatojoties uz valsts protokola prasībām;
 • izstrādāt nepieciešamo dokumentu projektus Valsts robežsardzes reprezentācijas materiālu un suvenīru iegādei;
 • uzturēt valsts robežsardzes profesionālos sakarus ar Vācijas Federālo Policiju un Vācijas Federālās Policijas sakaru virsnieku Baltijas valstīs, nodrošināt sadarbību un nepieciešamās informācijas apmaiņu;
 • nepieciešamības gadījumā koordinēt palīdzības projektus trešajām valstīm;
 • izstrādāt rīkojuma dokumentu, līgumu un sarakstes dokumentu projektus amata kompetences ietvaros.
Piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas; 
 • darbu un profesionālo pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Mēnešalga sākot no 745 EUR līdz 905 EUR pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).


Pieteikuma iesniegšana:

CV, pieteikuma vēstuli un  augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, lūdzam nosūtīt elektroniski uz e-pastu: amatu.konkursi@rs.gov.lv ar norādi "VRS GP SSP SSPN vecākais speciālists" vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīga, LV-1012. Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV, motivācijas vēstules un izglītības dokumentu izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz