Statuss:
Īstenošanā
IDF

Projekta Nr. VRS/IDF/2019/8 „Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā (2. posms)” ietvaros VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks pulkvedis Edmunds Ļuļs no 2020.gada 2.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim pildīs dienesta pienākumus Gruzijā (Tbilisi).

Sakaru virsnieka darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Sakaru virsnieks sekmēs pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarot nelegālo migrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm no un caur Gruziju.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieka punkta darbība Gruzijā tiek veikta, lai sniegtu atbalstu Latvijas Republikas Valsts robežsardzei nelegālās imigrācijas apkarošanā.

Projektā sakaru virsnieks:

  1. Pārstāvēs Latvijas intereses, lai uzturētu kontaktus ar Gruzijas tiesībsargājošām iestādēm ar mērķi novērst nelegālo migrāciju, kā arī atgriezt nelegālus migrantus.
  2. Uz pastāvošo kontaktu pamata izveidos imigrācijas sakaru virsnieku punktu Gruzijā.
  3. Uzturēs kontaktus ar Gruzijas iestādēm operacionālā līmenī.
  4. Nodrošinās atbalsta sniegšanu Latvijas vēstniecības konsulāriem darbiniekiem, kā arī Projekta partneru vēstniecības konsulāriem darbiniekiem, kuri pieņem galīgo lēmumu par vīzu izsniegšanu. Minētais atbalsts, galvenokārt, tiks vērsts uz pasu un vīzu jautājumiem, īpaši profilēšanas analīzi, papildus dokumentu aizsardzības pazīmēm, viltojumu un impostoru atklāšanu.
  5. Organizēs gaisa un autobusu pārvadātāju, kā arī citu attiecīgo darbinieku, kuru darba pienākumi ir saistīti ar noteiktiem migrācijas aspektiem) profilēšanas, dokumentu viltojumu pazīmju atklāšanas, Šengenas prasību ievērošanas un citās jomās apmācību, kas pārvadātāju vidū sekmēs nelegālās migrācijas novēršanu.

Projekta rezultātā tiks turpināta imigrācijas sakaru virsnieka punkta darbība Gruzijā.

FOTO: ES krogs

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. – 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Kontaktpersona:

Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756