Statuss:
Īstenošanā
03.08.2020.
Zivju fonda ietvaros ir  notikusi cenu aptauja, kā rezultātā 2020.gada 31.jūlijā noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dulkan”, par 3 RIB tipa laivu ar dzinēju iekšējiem ūdeņiem piegādi Valsts robežsardzes vajadzībām  par summu…
Statuss:
Īstenošanā
23.07.2020.
IDF
Iekšējās drošības fonda ietvaros ir  notikusi iepirkuma procedūra, kā rezultātā 2020.gada 20.jūlijā Rīgā noslēgts līgums ar Piegādātāja apvienību “DEFDAT” par 1 mobilā novērošanas kompleksa piegādi par summu EUR 303 710.
Statuss:
Īstenošanā
08.06.2020.
IDF
Iekšējās drošības fonda ietvaros ir  notikusi iepirkuma procedūra, kā rezultātā 2020.gada 4.jūnijā Rīgā noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Moller Auto Latvia” par 8 vieglo automobiļu 4 x 4 (8+1) piegādi par summu EUR 501 599,98.
Statuss:
Īstenošanā
15.05.2020.
Projekta Nr. un nosaukums: 1.21. „Aprīkojuma iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības  pasākumu nodrošināšanai Latvijas - Baltkrievijas un Latvijas - Krievijas pierobežas ūdenstilpnēs”. Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze. …
Statuss:
Īstenošanā
13.03.2020.
IDF
2020.gada 12. - 13.martā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis Aleksandrs Petrovskis sadarbībā ar Valsts robežsardzes Ekspertīžu dienesta priekšnieci pulkvežleitnanti Guntu Laganovsku organizēja divus apmācības seminārus. 2020…
Statuss:
Noslēdzies
11.03.2020.
ERAF projekts "Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei" Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu,…
Statuss:
Īstenošanā
28.02.2020.
2020.gada 28.februārī Latvijas Republikas Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Silenes I kategorijas robežkontroles punktā tika organizētas kopējās apmācības ar mērķi pilnveidot personāla iemaņas masveida nemieru novēršanā autoceļa robežkontroles…
Statuss:
Īstenošanā
26.02.2020.
IDF
2020.gada 26.februārī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis A.Petrovskis organizēja sanāksmi un apmācību semināru lidostā „Minska". Sanāksmē piedalījās Vācijas sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Minskā, Nīderlandes sakaru…
Statuss:
Īstenošanā
17.02.2020.
2020. gada 14. februārī Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas Polockas robežsardzes vienības robežkontroles punktā „Grigorovščina" Projekta ietvaros tika organizēta divpusēja sanāksme par robežpārbaudes procedūrām robežkontroles punktos, kurā…
Statuss:
Noslēdzies
30.01.2020.
IDF
2019.gada 31.decembrī noslēdzās Iekšējas drošības fonda projekts Nr.VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku darbības punktu turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā)", kura ietvaros savus dienesta pienākumus veica Valsts robežsardzes sakaru…