Statuss:
Noslēdzies
11.03.2020.
ERAF projekts "Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei" Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu,…
Statuss:
Īstenošanā
28.02.2020.
2020.gada 28.februārī Latvijas Republikas Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Silenes I kategorijas robežkontroles punktā tika organizētas kopējās apmācības ar mērķi pilnveidot personāla iemaņas masveida nemieru novēršanā autoceļa robežkontroles…
Statuss:
Īstenošanā
26.02.2020.
IDF
2020.gada 26.februārī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis A.Petrovskis organizēja sanāksmi un apmācību semināru lidostā „Minska". Sanāksmē piedalījās Vācijas sakaru virsnieks (dokumentu eksperts) Minskā, Nīderlandes sakaru…
Statuss:
Īstenošanā
17.02.2020.
2020. gada 14. februārī Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas Polockas robežsardzes vienības robežkontroles punktā „Grigorovščina" Projekta ietvaros tika organizēta divpusēja sanāksme par robežpārbaudes procedūrām robežkontroles punktos, kurā…
Statuss:
Noslēdzies
30.01.2020.
IDF
2019.gada 31.decembrī noslēdzās Iekšējas drošības fonda projekts Nr.VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku darbības punktu turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā)", kura ietvaros savus dienesta pienākumus veica Valsts robežsardzes sakaru…
Statuss:
Īstenošanā
29.01.2020.
2020.gada 29.janvārī Latvijas Republikas Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Kaplavas robežapsardzības nodaļā un Baltkrievijas Republikas Valsts robežas komitejas Polockas robežsardzes vienības "Pļusi" postenī tika organizētas kopējās apmācības. …
Statuss:
Īstenošanā
29.01.2020.
Projekta nosaukums: „Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pārrobežu sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)" ICMPD/2019/MPF-295-005 Projekta īstenotājs: Latvijas Republikas Iekšlietu…
Statuss:
Īstenošanā
24.01.2020.
2020.gada 24.janvārī, Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldē Projekta ietvaros tika organizēta divpusēja sanāksme par robežu uzraudzību un robežpārkāpumu kopīgas izmeklēšanas metodēm, kurā piedalījās Latvijas Republikas Valsts robežsardzes Daugavpils…
Statuss:
Īstenošanā
15.01.2020.
2016.gada 29.jūnijā starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi parakstīta vienošanās Nr. VRS/PMIF/2016/5 par Projekta „Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (2.posms)" īstenošanas kārtību. Minētā projekta…
Statuss:
Īstenošanā
14.01.2020.
IDF
Projekta Nr. un nosaukums: Nr. VRS/IDF/2019/8 «Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā (2. posms)» Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze Projekta īstenošana: 02.01.2020. - 31.12…