Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Noslēdzies
Projekta nosaukums: VIS ieviešana robežkontroles punktos Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze Projekta prioritāte un aktivitāte: Eiropas Ārējo robežu fonda 2012.gada programmas 4.prioritāte „Atbalsts IT sistēmu izveidošanai, kas…
Statuss:
Noslēdzies
Projekta nosaukums: Nacionālās Entry / Exit sistēmas sasaiste ar SIS II. Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze. Projekta prioritāte un aktivitāte: 2012.gada programmas 4. Prioritāte „Atbalsts informācijas tehnoloģiju sistēmas attīstībai,…
Statuss:
Noslēdzies
23.08.2012.
Projekta nosaukums: "Valsts robežsardzes kapacitātes uzlabošana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem". Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze Projekta prioritāte un aktivitāte: Eiropas Bēgļu fonda 2011.gada programmas 1. Prioritāte …
Statuss:
Noslēdzies
01.08.2012.
LLB
Š.g. 31.jūlijā Lietuvas Iekšlietu ministrija un Latvijas Valsts robežsardzes koledža, pamatojoties uz Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros realizējamo Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmu 2007. -…
Statuss:
Noslēdzies
Projekta nosaukums: Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze Projekta prioritāte un aktivitāte: 2011.gada programmas 1. prioritāte: „Atbalsts dalībvalstu stratēģiskas…
Statuss:
Noslēdzies
Projekta nosaukums: „Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1. posms" Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze Projekta prioritāte un aktivitāte: …
Statuss:
Noslēdzies
Projekta nosaukums: Dzelzceļa posma starp Kārsavas DzRKP un valsts robežu aprīkošana ar videonovērošanas sistēmu Projekta prioritāte un aktivitāte: Eiropas Ārējo robežu fonda 2011.gada un 2013.gada programmas 1.prioritāte: „Atbalsts turpmākai…
Statuss:
Noslēdzies
Projekta nosaukums: „Sadarbības uzlabošana ar atgriešanas jomā iesaistīto trešo valstu struktūrām" Iekšlietu ministrija, kā vadošā iestāde Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Atgriešanās…
Statuss:
Noslēdzies
06.01.2012.
Projekta nosaukums: "Valsts robežsardzes darbinieku apmācība". Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze Projekta prioritāte un aktivitāte: Prioritāte „ Atsauces instrumentu un novērtēšanas metodoloģijas izstrāde, lai novērtētu un…
Statuss:
Noslēdzies
Projekta nosaukums: „Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku valodu apmācība". Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze. Projekta prioritāte un aktivitāte: 2010.gada programmas 4. Prioritāte: „Atbalsts Kopienas…