2020. gada 14. jūlijs
e-pakalpojumi
Normatīvie akti

Valsts robežsardzei saistošie normatīvie akti


linka-ikona-uz-citu-web.gif Likums "Robežsardzes likums" (spēkā no 01.01.1998.)

linka-ikona-uz-citu-web.gif Likums "Imigrācijas likums" (spēkā no 01.05.2003.)

linka-ikona-uz-citu-web.gif Likums "Patvēruma likums" (spēkā no 05.01.2016.)

linka-ikona-uz-citu-web.gif Likums "Latvijas Republikas valsts robežas likums" (spēkā no 16.12.2009.)

linka-ikona-uz-citu-web.gif Likums "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums" (spēkā no 01.10.2006.)

linka-ikona-uz-citu-web.gif Likums "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likums" (spēkā no 01.10.2006.)

linka-ikona-uz-citu-web.gif Likums "Valsts pārvaldes iekārtas likums" (spēkā no 01.01.2003.)

linka-ikona-uz-citu-web.gif Likums "Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss" (spēkā no 01.07.1985.)

linka-ikona-uz-citu-web.gif Likums "Krimināllikums" (spēkā no 01.04.1999.)

linka-ikona-uz-citu-web.gif Likums "Kriminālprocesa likums" (spēkā 01.10.2005.)

linka-ikona-uz-citu-web.gif Likums "Administratīvā procesa likums" (spēkā no 01.02.2004.)

linka-ikona-uz-citu-web.gif Likums "Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums" (spēkā no 24.06.2009.)

linka-ikona-uz-citu-web.gif Likums "Ceļu satiksmes likums" (spēkā no 04.11.1997.)

linka-ikona-uz-citu-web.gif Likums "Civilprocesa likums" (spēkā no 01.03.1999.)

linka-ikona-uz-citu-web.gif Likums "Darba likums" (spēkā no 01.06.2002.)

linka-ikona-uz-citu-web.gif Likums "Darba aizsardzības likums" (spēkā no 01.01.2002.)

linka-ikona-uz-citu-web.gif Likums "Fizisko personu datu apstrādes likums" (spēkā no 04.07.2018.)

linka-ikona-uz-citu-web.gif Likums "Iesniegumu likums" (spēkā no 01.01.2008.)

linka-ikona-uz-citu-web.gif Likums "Šengenas informācijas sistēmas darbības likums" (spēkā no 01.09.2007.)

linka-ikona-uz-citu-web.gif Likums "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības likums (spēkā no 29.04.2009.)

linka-ikona-uz-citu-web.gif Likums "Personu apliecinošu dokumentu likums" (spēkā no 15.02.2012.)

linka-ikona-uz-citu-web.gif Likums "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums" (spēkā no 01.01.2010.)

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumi Nr. 122 "Valsts robežsardzes nolikums"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumi Nr. 978 "Valsts robežsardzes koledžas nolikums"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr. 791 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr. 789 "Kārtība, kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr. 704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr. 697 "Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr. 721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr. 675 "Noteikumi par robežpārbaudei un robežuzraudzībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2018.gada 8. maija noteikumi Nr. 263 "Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas noteikumi"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr. 37 "Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumi Nr. 527 "Noteikumi par administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu paraugiem un to izgatavošanas un izmantošanas kārtību"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumi Nr. 213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumi Nr. 92 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr. 1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumi Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr. 552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr. 215 "Ārzemnieku ceļošanas dokumentu atzīšanas kārtība"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr. 676 "Vīzu noteikumi"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2003.gada 5.augusta noteikumi Nr. 436 "Personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu paraugu informācijas sistēmas veidošanas un izmantošanas noteikumi"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumi Nr. 707 "Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas nepilngadīgi ārzemnieki bez vecāku vai aizbildņu pavadības"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumi Nr. 225 "Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanu"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2005.gada 26.aprīļa noteikumi Nr. 280 "Kārtība, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumi Nr. 21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumi Nr. 887 "Valsts noslēpuma objektu saraksts"

linka-ikona-uz-citu-web.gif Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumi Nr.381 "Latvijas valsts robežas drošības koordinācijas padomes nolikums"

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif Eiropas parlamenta un Padomes (EK) 2009.gada 13.jūlija regula Nr. 810/2009 "ES vīzu kodekss" (1,61 MB, pdf)

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif  Valsts robežsardzes 2008.gada 22.novembra noteikumi Nr. 41 "Valsts robežsardzes amatpersonas un darbinieka ētikas kodekss" (126 KB, pdf)

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif Valsts robežsardzes 2014.gada 17.februāra pavēles Nr. 200 pielikums "Rekomendācijas par Valsts robežsardzes amatpersonu un darbinieku vēlamo rīcību, konstatējot koruptīvas darbības" (128 KB, pdf) 

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif Valsts robežsardzes 2019.gada 30. aprīļa pavēles Nr. 663 pielikums "Valsts robežsardzes iekšējā trauksmes ceļšanas sistēma"(428 KB, pdf), "Trauksmes cēlēja ziņojums" (220 KB, pdf) 

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif Valsts robežsardzes 2015.gada 16.decembra pavēles Nr. 1552 pielikums "Valsts robežsardzes personāla vadības politika" (150 KB, pdf) 

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif  Valsts robežsardzes 2017.gada 27.decembra reglaments Nr. 32 "Valsts robežsardzes reglaments" (320 KB, pdf)

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif  Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes 2017.gada 27.decembra reglaments Nr. 4 "Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes reglaments" (355 KB, pdf)

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes 2017.gada 28.aprīļa reglaments Nr. 1 "Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes reglaments" (425 KB, pdf)

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes 2017.gada 19.jūnija reglaments Nr. 1 "Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes reglaments" (222 KB, pdf)

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif  Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes 2014.gada 23.maija reglaments Nr. 1 "Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes reglaments" (282 KB, pdf)

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif  Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes 2014.gada 7.aprīļa reglaments Nr. 1 "Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes reglaments" (532 KB, pdf)

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif  Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes 2012.gada 7.decembra reglaments Nr. 2 "Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes reglaments" (233 KB, pdf)

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif  Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes 2019.gada 12. jūlija reglaments Nr. 3 "Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes reglaments" (260 KB, pdf) 

 
PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif Valsts robežsardzes 2019. gada 5. septembra pavēles Nr. 1430 pielikums "Paziņojums par personas datu apstrādi Valsts robežsardzes personāla atlases procesā"
 
 PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif Valsts robežsardzes 2019. gada 5. septembra pavēles Nr. 1431 pielikums "Personas datu apstrādes un aizsardzības paziņojums"

 

Jūs esat 07649868 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.07.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;