2014. gada 19. decembris
VRS-sniegtie-publiskie-pakalpojumi_baneris.gif
Informacija-par-VR-skersosanu-03.01.2012.gif
Uzticibas-talrunis-03.01.2012.gif
Diskusiju dokumenti
Valasprieki_baneris_18.09.2011.gif

Fotogalerija-baneris-2.gif

Krusu-zimes-un-nozimes-1.gif

Apsveikumi_baneris.gif

Latvija-Tu-zeme-sveta,-Tevi-sargat-musu-gods.gif

Latvijas robezsargu asociacija_logotips_baneris.gif

MK noteikumi
Valsts robežsardzes nolikums (MK 15.02.2005. noteikumi Nr. 122) >>>
Valsts robežsardzes koledžas nolikums (MK 30.11.2006. noteikumi Nr. 978) >>>
Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem (MK 27.07.2010. noteikumi Nr. 673) >>>
Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību (MK 27.07.2010. noteikumi Nr. 674) >>>  
Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm (MK 27.07.2010. noteikumi Nr. 704) >>>
Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi (MK 27.07.2010. noteikumi Nr. 697) >>>
Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu (MK 03.08.2010. noteikumi Nr. 721) >>>
Noteikumi par robežpārbaudei un robežuzraudzībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem (MK 27.07.2010. noteikumi Nr. 675) >>>
Noteikumi par preču un transportlīdzekļu radiometrisko kontroli uz valsts robežas (MK 05.04.2005. noteikumi Nr. 233) >>>
Valsts robežsardzes elektroniskajā informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjoms un izmantošanas kārtība (MK 09.12.2003. noteikumi Nr. 692) >>>
Noteikumi, kādā organizē un veic pasažieru starptautiskos pārvadājumus ar autobusiem, atklāj, groza un slēdz maršrutus un izsniedz starptautiskajos līgumos paredzētās atļaujas (MK 12.04.2005. noteikumi Nr. 248) >>>
Administratīvā pārkāpuma protokolu veidlapu un naudas soda kvīts veidlapu izgatavošanas un izmantošanas kārtība (MK 28.06.2005. noteikumi Nr. 484) >>>
Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru (MK 22.11..2005. noteikumi Nr. 878) >>>
Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā (MK 02.12.2003. noteikumi Nr. 674) >>>
Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība (MK 25.03.2008.. noteikumi Nr. 213) >>>
Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos (MK 01.03.2005. noteikumi Nr. 158) >>>
Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos (MK 21.12.2010. noteikumi Nr. 1171) >>>
Noteikumi par formalitātēm, kas saistītas ar kuģu ienākšanu ostā un iziešanu no ostas (MK 07.09.2010. noteikumi Nr. 839) >>>
Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība (MK 21.06.2010. noteikumi Nr. 552) >>>
Ārzemnieku ceļošanas dokumentu atzīšanas kārtība (MK 29.04.2003. noteikumi Nr. 215) >>>
Vīzu noteikumi (MK 30.08.2011. noteikumi Nr. 676) >>>
Personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu paraugu informācijas sistēmas veidošanas un izmantošanas noteikumi (MK 05.08.2003. noteikumi Nr. 436) >>>
Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas nepilngadīgi ārzemnieki bez vecāku vai aizbildņu pavadības (MK 16.12.2003. noteikumi Nr. 707) >>>
Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem (MK 21.06.2010. noteikumi Nr. 553) >>>
Noteikumi par ārzemniekiem nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību (MK 21.06.2010. noteikumi Nr. 550) >>>
Kārtība, kādā uztur un aktualizē ārzemnieku sarakstu, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta (MK 16.08.2005. noteikumi Nr. 605) >>>
Noteikumi par sakaru virsnieka nosūtīšanu pārstāvībai Eiropas Policijas birojā un sakaru virsnieka statusu (MK 01.02.2005. noteikumi Nr. 77) >>>
 Kārtība, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām (MK 26.04.2005. noteikumi Nr. 280) >>> 
Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi (MK 06.01.2004. noteikumi Nr. 21) >>> 
Valsts noslēpuma objektu saraksts (MK 26.10.2004. noteikumi Nr. 887) >>> 
Latvijas valsts robežas drošības koordinācijas padomes nolikums (MK 2309.2003.noteikumi Nr. 532) >>>
Notikumu kalendārs
 Decembris 2014 
P O T C P S Sv
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
 << >> 

RSS       RSS

Valsts robežsardzei 95
Anglu-valodas-zinasanu-parbaudes-tests.gif
Zinot-par-iespejamu-koruptivo-gadijumu.gif
Vestule-ML-administratoram-03.01.2012.gif
Apsveikumi,-pakapes,-apbalvojumi.gif
Vietejas-pierobezas-satiksmes-atlaujas.gif
Piespēlē, lai būtu labāks rezultāts
Valsts draugi

Macibas-valsts-robezsardzes-koledza-baneris.gif

Menesa-intervija-27.09.2011.gif

Sprots-un-sacensibas_baneris.gif

Vizu-informacijas-sistema.gif

PRADO.gif

Frontex-1.gif

baners_400x200_iestadem.gif
Jūs esat 08605963 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2014.12.16

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075617, 67075739, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;