2020. gada 2. aprīlis
e-pakalpojumi

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Bruņojuma, apgādes un tehnisko resursu pārvaldes Transporta un infrastruktūras nodaļas vecākais speciālistsAmata pretendentiem izvirzītās prasības:

 • augstākā (bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams tiesību zinātnes, komerczinību un administrēšanas, inženierzinātņu un tehnoloģiju, civilās un militārās aizsardzības, vai sociālo un cilvēkrīcības zinātņu izglītības tematiskajā jomā;
 • vēlama vismaz 3 (trīs) gadu pieredze darbā valsts pārvaldes iestādē apgādes, ražošanas, finanšu plānošanas, juridisko vai inženiertehnisko jautājumu risināšanā;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas);
 • vēlamas krievu valodas zināšanas, angļu valodas zināšanas A2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages).

Galvenie amata pienākumi:

 • pārzināt Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas nodrošinājumu ar sauszemes transportlīdzekļiem (turpmāk - transportlīdzekļi);
 • koordinēt transportlīdzekļu ekspluatācijas kārtību Valsts robežsardzes struktūrvienībās un Valsts robežsardzes koledžā un sniegt priekšlikumus par lietderīgu transportlīdzekļu ekspluatāciju;
 • apkopot pārskatus par Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas transportlīdzekļu ekspluatāciju;
 • piedalīties Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas transportlīdzekļu ekspluatācijas nodrošināšanas plāna projekta sagatavošanā;
 • koordinēt Valsts robežsardzes transportlīdzekļu uzskaiti un reģistrāciju attiecīgajās institūcijās;
 • piedalīties publisko iepirkumu komisijas darbā, kontrolēt noslēgto līgumu izpildi;
 • koordinēt Valsts robežsardzes operatīvo transportlīdzekļu aprīkošanu, reģistrāciju un kontrolēt to izmantošanas kārtību;
 • izstrādāt Valsts robežsardzes iekšējo normatīvo aktu, rīkojuma dokumentu projektus un citus dokumentus kompetences ietvaros.

Mēnešalga sākot no 700 EUR līdz 840 EUR pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).


Pieteikuma iesniegšana:

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: , norādot amata nosaukumu, vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentus par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.


Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta Valsts robežsardzes mājas lapā.


 Pieteikšanās termiņš: 2020.gada 2. aprīlis


Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta Valsts robežsardzes tīmekļa vietnē.  

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

 

Jūs esat 06860082 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.04.01

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;