2019. gada 21. oktobris
e-pakalpojumi

 

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Grebņevas robežapsardzības nodaļas priekšnieka vietnieksPrasības amata pretendentiem:

 • amata pienākumu pildīšanai nepieciešama augstākā (bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes vai civilās un militārās aizsardzības izglītības tematiskajā jomā,
 • amata pienākumu pildīšanai nepieciešama 7 (septiņu) gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē, no tiem 3 (trīs) gadu pieredze robežkontroles un/ vai imigrācijas jomā, pieredze struktūrvienības vadīšanā;
 • nepieciešamas labas krievu valodas zināšanas, angļu valodas zināšanas saskaņā ar Valsts robežsardzes izstrādāto iekšējo regulējumu atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas);
 • nepieciešama „B" kategorijas autovadītāja apliecība;
 • 2.kategorijas (slepeni) speciālā atļauja pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt un vadīt robežuzraudzību Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Grebņevas robežapsardzības nodaļas (turpmāk - RSN) robežuzraudzības iecirknī;
 • pārzināt RSN darbību, veicamos uzdevumus, kompetenci, personālu, dienesta organizāciju un robežuzraudzības iecirkni;
 • vadīt RSN darbu, organizēt un kontrolēt RSN dienesta organizāciju un amatpersonu dienesta pienākumu izpildi norīkojumos atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, Iekšlietu ministrijas un Valsts robežsardzes iekšējiem normatīvajiem aktiem, rīkojuma dokumentiem un amatpersonu amatu aprakstiem, pieņemt lēmumus par izmaiņām dienesta organizācijā;
 • pārzināt RSN dienesta taktiskās plānošanas iespējas, personāla nokomplektējumu, nodrošinājumu ar bruņojumu, robežuzraudzības un robežpārbaudes tehniskajiem līdzekļiem, materiāli tehniskajiem līdzekļiem, kontrolēt to izmantošanu un faktisko stāvokli;
 • organizēt un kontrolēt dienesta dokumentācijas aizpildīšanu un RSN norīkojumu dienesta darbības rezultātu apkopošanu noteiktajā kārtībā;
 • organizēt un kontrolēt taktiskā riska novērtējuma izstrādi RSN robežuzraudzības iecirknī, nodrošināt tās izmantošanu robežuzraudzībā;
 • organizēt preventīvos pasākumus nelegālās imigrācijas ierobežošanai un novēršanai robežuzraudzības iecirknī;
 • prast orientēties cilvēku psiholoģijā, personu uzvedības īpatnībās, pielietot šīs zināšanas praksē;
 • organizēt un kontrolēt sadarbību ar citām valsts un pašvaldību iestādēm un pierobežas iedzīvotājiem valsts robežas drošības jautājumos;
 • organizēt un vadīt likumpārkāpēju meklēšanu un aizturēšanu, sākotnējo procesuālo darbību veikšanu;
 • organizēt ar valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu saistīto pārkāpumu novēršanu un personu, transportlīdzekļu un mantu aizturēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • organizēt aizturēto personu, transportlīdzekļu un mantu apsardzību, pārvietošanu un nodošanu pēc piekritības;
 • nodrošināt speciālo caurlaižu (turpmāk - caurlaižu) izsniegšanu saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, Valsts robežsardzes iekšējiem normatīvajiem aktiem un rīkojuma dokumentiem, pieņemt lēmumu par caurlaides izsniegšanu, atteikumu izsniegt caurlaidi, caurlaides anulēšanu vai caurlaides izsniegšanu uz īsāku laiku nekā norādīts iesniegumā;
 • nodrošināt reģistrācijas izziņu izsniegšanu un anulēšanu saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, Valsts robežsardzes iekšējiem normatīvajiem aktiem, rīkojuma dokumentiem;
 • organizēt un kontrolēt administratīvo pārkāpumu lietvedību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izskatīt un pieņemt lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās;
 • nodrošināt nepieciešamo lietotāju tiesību pieprasīšanu informācijas sistēmām, kas nepieciešamas pakļautībā esošo amatpersonu dienesta pienākumu izpildei;
 • pārzināt dienesta pienākumu izpildē nepieciešamo informācijas sistēmu funkcionalitāti, orientēties Valsts robežsardzes elektroniskajos resursos;
 • nodrošināt, organizēt un kontrolēt RSN rīcībā esošā bruņojuma, robežuzraudzības un robežpārbaudes tehnisko līdzekļu, aprīkojuma un materiālo vērtību izmantošanu un apriti;
 • organizēt patvēruma meklētāju pieteikumu pieņemšanu un sākotnējo procesuālo darbību veikšanu;
 • organizēt ārkārtas situāciju novēršanas plānu izstrādi, aktualizēšanu un nodrošināt to izpildi;
 • organizēt RSN personāla gada apmācību plāna izstrādi, amatpersonu apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanu, veikt profesionālās sagatavotības līmeņa pārbaudes;
 • veikt pakļautībā esošā personāla darbības un tās rezultātu novērtēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • organizēt RSN statistisko datu apkopošanu, darbības efektivitātes analīzi, sniegt priekšlikumus dienesta organizācijas pilnveidošanai un darbības efektivitātes uzlabošanai;
 • veikt dienesta pārbaudes, disciplinārlietu izmeklēšanu, plānotās un neplānotās pārbaudes;
 • vadīt dienesta transportlīdzekli un ekspluatēt to atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī organizēt un kontrolēt dienesta transportlīdzekļu ekspluatēšanu RSN atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • kontrolēt darba drošības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu RSN.

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „majors", mēnešalga, atbilstoši izdienai, no EUR 1192 līdz EUR 1227.


 Pieteikšanās termiņš: 2019.gada 18. oktobris


Pieteikuma iesniegšana:
 

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldē, sūtot pieteikuma vēstuli un CV uz e-pasta adresi: , norādot struktūrvienības un amata nosaukumu, uz kuru pretendē.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, Datu aizsardzības speciālists 67075676, e-pasts:das@rs.gov.lv.

Jūs esat 05630860 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.10.15

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;