2020. gada 2. aprīlis
e-pakalpojumi

 

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Bruņojuma, apgādes un tehnisko resursu pārvaldes Publisko iepirkumu nodaļas vecākais speciālistsAmata kandidātiem izvirzītās prasības:

  • akadēmiskā augstākā (bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes izglītības tematiskajā jomā;
  • nepieciešamas padziļinātas zināšanas par Administratīvā procesa likumu (sevišķi daļā ar administratīvo procesu iestādē);
  • vispārīgas zināšanas par Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību sistēmu;
  • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas).

Galvenie amata pienākumi:

  • nodrošināt Valsts robežsardzes organizēto iepirkuma procedūru (vai iepirkumu) īstenošanu, t.i. izstrādāt iepirkuma procedūras dokumentus; piedalīties iepirkuma komisijas darbībā kā komisijas loceklim vai kā ekspertam; sniegt iepirkuma procedūrā (vai iepirkumā) iesaistītajām personām konsultācijas par publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu; koordinēt iepirkuma procedūrā (vai iepirkumā) iesaistīto personu darbības; nodrošināt citu ar iepirkuma procedūras (vai iepirkuma) īstenošanu saistību darbību izpildi;
  • sniegt paskaidrojumus par Valsts robežsardzes organizētajām iepirkuma procedūrām (vai iepirkumiem) personām, kuras īsteno Valsts robežsardzes organizēto iepirkuma procedūru (vai iepirkumu) uzraudzību;
  • pārstāvēt Valsts robežsardzi Iepirkumu uzraudzības birojā vai tiesā, ja ir apstrīdēts vai pārsūdzēts Valsts robežsardzes organizētās iepirkuma procedūras (vai iepirkuma) ietvaros pieņemtais lēmums;
  • pastāvīgi analizēt ar iepirkuma procedūru un iepirkumu īstenošanu saistītos problēmjautājumus un sniegt priekšlikumus to risināšanai;
  • pārbaudīt jebkādu ar saimniecisko līgumu noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu saistītu dokumentu atbilstību publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
  • līdzdarboties citu valsts pārvaldes iestāžu organizēto iepirkuma procedūru (vai iepirkumu) īstenošanā, piedaloties iepirkuma komisiju darbībā kā komisijas loceklim vai kā ekspertam, sniedzot skaidrojumus par publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu, kā arī pārbaudot iepirkuma procedūru dokumentu atbilstību publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Mēnešalga sākot no 835 EUR līdz 940 EUR pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).


 Pieteikšanās termiņš: 2020. gada 8. aprīlis


Pieteikuma iesniegšana:
 

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: , ar norādi „Pieteikums konkursam uz VRS GP BATRP PIN vecākā speciālista amatu (Jūsu vārds, uzvārds)", vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentus par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta Valsts robežsardzes mājas lapā.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv.

Jūs esat 06860076 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.04.01

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;