2020. gada 1. aprīlis
e-pakalpojumi

Valsts robežsardzes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes Operatīvās darbības nodaļas galvenais inspektors
Amata pretendentiem tiek izvirzītas prasības:

 • augstākā (bakalaura grāds) vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības, vai sociālo un cilvēkrīcības zinātņu izglītības tematiskajā jomā;
 • nepieciešama 2 (divu) gadu pieredze operatīvajā darbībā vai izmeklēšanā pirmstiesas procesā Valsts robežsardzē vai citā iestādē;
 • labas krievu valodas zināšanas un angļu valodas zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas);
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 2.kategorijas (slepeni) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Amata pienākumi:

 • iegūt, izvērtēt un noteiktajā kārtībā izzināt saņemto operatīvo informāciju;
 • uzsākt un veikt operatīvās darbības pasākumus un lietvedību operatīvās uzskaites lietās, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus, tai skaitā par smagiem vai sevišķi smagiem, daudzepizožu, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītiem noziegumiem;
 • uzkrāt operatīvos materiālus un veidot nomenklatūras lietas noteiktajā noziedzības apkarošanas jomā;
 • veikt taktisko riska analīzi, pamatojoties uz lietvedībā esošo izziņas stadiju, operatīvo uzskaišu lietu rezultātiem;
 • veikt pasākumus, kas nav saistīti ar operatīvo darbību, valsts robežas drošības un nelegālās migrācijas apkarošanas jomā;
 • reaģēt uz informāciju, kas norāda uz iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
 • veikt izmeklēšanu un izdarīt atsevišķas kriminālprocesuālas darbības pirmstiesas procesā;
 • izstrādāt Valsts robežsardzes iekšējo normatīvo aktu projektus;
 • sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus un citus administratīvā pārkāpuma lietu procesuālos dokumentus;
 • sniegt atzinumus par Valsts robežsardzes vai citu iestāžu sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem.


Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „majors", mēnešalga, atkarībā no izdienas, sākot no 1420 EUR līdz 1455 EUR.


Pieteikuma iesniegšana:

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, autobiogrāfiju, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: amatu.konkursi@rs.gov.lv, ar norādi „Pieteikums konkursam uz VRS KIP ODN galvenā inspektora amatu (Jūsu vārds, uzvārds)", vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta Valsts robežsardzes mājas lapā.

Pieteikšanās termiņš:

2020. gada 8. aprīlis

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

 

Jūs esat 06859817 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.04.01

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;