2020. gada 2. aprīlis
e-pakalpojumi

 

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītāja vietnieksAmata pretendentiem tiek izvirzītas prasības:

 • augstākā (bakalaura grāds) vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības, sociālo un cilvēkrīcības zinātņu vai komerczinību un administrēšanas izglītības tematiskajā jomā;
 • nepieciešama 3 (trīs) gadu darba pieredze personāla vadības jomā valsts pārvaldes iestādēs, vai atvasinātajās publiskajās personās;
 • vēlama pieredze struktūrvienības vadīšanā;
 • angļu valodas zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas);
 • prasme strādāt ar Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vienoto informācijas sistēmu „PERSONĀLS" (Horizon);
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 2.kategorijas (slepeni) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes Personāla politikas un komplektēšanas nodaļas un Personāla uzskaites nodaļas tiešu vadību, plānot, organizēt un kontrolēt struktūrvienību darbu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Iekšlietu ministrijas, Valsts robežsardzes iekšējiem normatīvajiem aktiem un amatpersonu un darbinieku amata aprakstiem;
 • izstrādāt Valsts robežsardzes iekšējo normatīvo aktu projektus, kā arī izvērtēt un sniegt atzinumus par normatīvo aktu projektiem savas kompetences ietvaros;
 • savas kompetences ietvaros veikt darba (dienesta) efektivitātes analīzi, būt informētam un atbildēt par doto uzdevumu (rīkojumu) precīzu un savlaicīgu izpildi; sniegt priekšlikumus un piedāvāt inovatīvus risinājumus problēmu novēršanai un noteikto procedūru pilnveidošanai, nodrošinot personāla vadības procesu attīstību un savstarpēju integrāciju;
 • koordinēt studiju, mācību procesu un kvalifikācijas paaugstināšanas procesu Valsts robežsardzes koledžā savas kompetences ietvaros;
 • koordinēt institūcijas vadības dokumentu (Valsts robežsardzes darbības stratēģijas un gada darba plāna) izstrādi personāla vadības jomā, kā arī iesaistīties politikas plānošanas un darba samaksas dokumentu izstrādē savas kompetences ietvaros;
 • sniegt atbalstu pārvaldes vadītājam pārvaldes vadīšanā, struktūrvienību darba organizēšanā un doto uzdevumu izpildes kontrolē;
 • nodrošināt organizatorisko, rīkojuma, sarakstes, izziņu un pārskata dokumentu projektu sagatavošanu savas kompetences ietvaros;
 • pārstāvēt Valsts robežsardzi valsts un pašvaldību institūcijās savas kompetences ietvaros.

Mēnešalga sākot no 1200 EUR līdz 1400 EUR pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).


 Pieteikšanās termiņš: 2020. gada 8. aprīlis


Pieteikuma iesniegšana:
 

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: , ar norādi „Pieteikums konkursam uz VRS GP PP vadītāja vietnieka amatu (Jūsu vārds, uzvārds)", vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentus par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta Valsts robežsardzes mājas lapā.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Jūs esat 06860020 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.04.01

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;