2019. gada 21. oktobris
e-pakalpojumi

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Terehovas I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks

Amatu pretendentiem tiek izvirzītas prasības:

 • amata pienākumu pildīšanai nepieciešama augstākā (bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes vai civilās un militārās aizsardzības izglītības tematiskajā jomā,
 • amata pienākumu pildīšanai nepieciešama 7 (septiņu) gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē, no tiem 3 (trīs) gadu pieredze robežkontroles un/ vai imigrācijas jomā, vēlama pieredze struktūrvienības vadīšanā;
 • labas krievu valodas zināšanas, angļu valodas zināšanas saskaņā ar Valsts robežsardzes izstrādāto iekšējo regulējumu atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme izmantot datorprogrammas (MS Office, interneta pārlūkprogrammas);
 • nepieciešama „B" kategorijas autovadītāja apliecība;
 • 3.kategorijas (konfidenciāli) speciālā atļauja pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Galvenie amata pienākumi:

 • pārzināt Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Terehovas I kategorijas robežkontroles punkta (turpmāk - RKP) darbību, veicamos uzdevumus, kompetenci, personālu un dienesta organizāciju;
 • kontrolēt RKP dienesta organizāciju un amatpersonu dienesta pienākumu izpildi norīkojumos atbilstoši Terehovas robežšķērsošanas vietas pārbaužu tehnoloģijai, Latvijas Republikā spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, Iekšlietu ministrijas un Valsts robežsardzes iekšējiem normatīvajiem aktiem, rīkojumiem (pavēlēm) un amatpersonu amatu aprakstiem;
 • pārzināt RKP dienesta taktiskās plānošanas iespējas, personāla nokomplektējumu, nodrošinājumu ar bruņojumu, robežpārbaudes un robežuzraudzības tehniskajiem līdzekļiem, materiāli tehniskajiem līdzekļiem, kontrolēt to izmantošanu un faktisko stāvokli;
 • plānot un vadīt RKP saimnieciskā sektora darbību, rīcībā esošo robežpārbaudes un robežuzraudzības tehnisko līdzekļu, aprīkojuma un materiālo vērtību racionālu, mērķtiecīgu un ekonomisku izmantošanu;
 • veikt materiālo vērtību apriti;
 • informēt RKP priekšnieku par esošo materiālo vērtību tehnisko stāvokli un sniegt priekšlikumus par to turpmāko ekspluatāciju un nepieciešamo skaitu;
 • organizēt un kontrolēt robežsargu individuālo spiedogu uzglabāšanu un izsniegšanu;
 • pārzināt dienesta pienākumu izpildē nepieciešamo informācijas sistēmu funkcionalitāti, orientēties Valsts robežsardzes elektroniskajos resursos;
 • pārzināt personu profilēšanas un intervēšanas kārtību, valsts robežas šķērsošanai nepieciešamos personas un transportlīdzekļu dokumentu veidus un saturu, to pārbaudes kārtību, viltojumu veidus;
 • prast orientēties cilvēku psiholoģijā, personu uzvedības īpatnībās, pielietot šīs zināšanas praksē;
 • veikt dienesta pārbaudes, disciplinārlietu izmeklēšanu, plānotās un neplānotās pārbaudes;
 • sniegt priekšlikumus RKP priekšniekam dienesta organizācijas pilnveidošanai un darbības efektivitātes uzlabošanai;
 • vadīt dienesta transportlīdzekli un ekspluatēt to atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī kontrolēt dienesta transportlīdzekļu ekspluatēšanu RKP atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • pārzināt, ievērot un nodrošināt Valsts robežsardzes kompetencē esošo Eiropas Savienības un Šengenas acquis, Latvijas Republikas normatīvo aktu, Iekšlietu ministrijas un Valsts robežsardzes iekšējo normatīvo aktu piemērošanu.

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „majors", mēnešalga, atbilstoši izdienai, no 1257 EUR līdz 1292 EUR.


Pieteikuma iesniegšana:

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldē, sūtot pieteikuma vēstuli un CV uz e-pasta adresi: , norādot struktūrvienības un amata nosaukumu, uz kuru pretendē.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc CV un motivācijas vēstules izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.


Pieteikšanās termiņš:

2019.gada 9. oktobris

 

Pamatojoties uz vispārējo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, datu aizsardzības speciālists 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv.

 

Jūs esat 05630926 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.10.15

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;