2019. gada 21. jūlijs
e-pakalpojumi

 

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Vientuļu II kategorijas robežkontroles punkta jaunākais inspektors (4 vakances)


Prasības amata pretendentiem:

 • profesionālā tālākizglītība (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) civilās un militārās aizsardzības tematiskajā jomā programmā "Robežapsardze", kvalifikācija - Valsts robežsardzes inspektors;
 • vēlamas krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī, angļu valodas zināšanas B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme izmantot datorprogrammas (MS Office, interneta pārlūkprogrammas).

Galvenie amata pienākumi:

 • pārzināt Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Vientuļu II kategorijas robežkontroles punkta (turpmāk - RKP) darbību, veicamos uzdevumus, kompetenci un dienesta organizāciju;
 • ievērot RKP dienesta organizāciju un amatpersonu dienesta pienākumu izpildi norīkojumos atbilstoši Vientuļu robežšķērsošanas vietas pārbaužu tehnoloģijai, Latvijas Republikā spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, Iekšlietu ministrijas un Valsts robežsardzes iekšējiem normatīvajiem aktiem, rīkojumiem (pavēlēm);
 • pārzināt situāciju robežšķērsošanas vietā un tai pieguļošajā teritorijā, par situācijas izmaiņām un konstatētiem pārkāpumiem nekavējoties ziņot robežpārbaudes norīkojuma vecākajam;
 • pieņemt lēmumu par valsts robežas šķērsošanu;
 • nodrošināt robežšķērsošanas vietas režīma prasību ievērošanu;
 • veikt dienesta dokumentācijas aizpildīšanu un RKP norīkojumu dienesta darbības rezultātu apkopošanu;
 • nepieļaut visa veida ieroču, to sastāvdaļu, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, speciālo līdzekļu, pirotehnisko izstrādājumu, indīgo, narkotisko un radioaktīvo vielu, preču un mantu nelikumīgu pārvadāšanu pāri valsts robežai;
 • atklāt personas, kurām aizliegts iebraukt Latvijas Republikā vai izbraukt no tās;
 • atklāt un aizturēt meklēšanā esošas personas, mantas, transportlīdzekļus;
 • pārzināt valsts robežas šķērsošanai nepieciešamos personas un transportlīdzekļu dokumentu veidus un saturu, to pārbaudes kārtību, viltojumu veidus un prast atklāt viltojuma pazīmes;
 • konstatējot pārkāpumus, veikt nepieciešamās procesuālās darbības;
 • pārzināt dienesta pienākumu izpildē nepieciešamo informācijas sistēmu funkcionalitāti, orientēties Valsts robežsardzes elektroniskajos resursos;
 • veikt informācijas ievadīšanu, aktualizēšanu un datu pārbaudi informācijas sistēmās Valsts robežsardzē noteiktajā kārtībā;
 • veikt radiometrisko kontroli atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam un robežšķērsošanas vietas pārbaužu tehnoloģijai;
 • pārzināt robežpārbaudes tehnisko līdzekļu funkcionalitāti un efektīvi izmantot tos robežpārbaudē;
 • prast atklāt iespējamās slēptuves transportlīdzekļos;
 • prast orientēties cilvēku psiholoģijā, personu uzvedības īpatnībās, pielietot šīs zināšanas praksē, veicot valsts robežas šķērsojošo personu intervēšanu un profilēšanu.

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „virsseržants", mēnešalga, atkarībā no izdienas, sākot no 781 euro līdz 816 euro.

 Pieteikuma iesniegšana:

Iespēja pieteikties amatam ir līdz 2019.gada 21.jūlijam, iesniedzot motivācijas vēstuli un CV Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes Austrumlatgales reģionālajā nodaļā (Garnizona ielā 19, Viļakā, Viļakas novadā) vai sūtot uz e-pasta adresi: .

Pieteikšanās termiņš: 2019.gada 21. jūlijs

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, Datu aizsardzības speciālists 67075676, e-pasts:das@rs.gov.lv.

 

Jūs esat 04931452 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.07.17

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;