2020. gada 7. jūlijs
e-pakalpojumi

 

Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes vecākais inspektors (pārvaldes priekšnieka palīgs)(uz noteiktu laiku)

 Prasības amata pretendentiem:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība civilās un militārās aizsardzības, tiesību zinātnes, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, komerczinības un administrēšanas (vadības un administrēšanas programmu grupa) vai humanitārās zinātnes izglītības tematiskajā jomā;
 • vismaz 3 gadu pieredze dienestā Valsts robežsardzē;
 • labas krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas B1 līmenī, atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē (Common European Framework of Reference for Languages);
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 3.kategorijas (konfidenciāli) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem.


Galvenie amata pienākumi:
 • nodrošināt Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas Pilnvaroto robežas pārstāvju darba tikšanās apspriedes un vizītes ar nepieciešamo informāciju, veikt protokolēšanu;
 • noteiktā kārtībā nodrošināt Latvijas Republikas Pilnvarotā robežas pārstāvja ikdienas un ārkārtējās situācijas informācijas sagatavošanu un pēc saskaņošanas un/vai apstiprināšanas nosūtīt Lietuvas Republikas Pilnvarotajam robežas pārstāvim;
 • izstrādāt pārvaldes pavēļu, rīkojumu, sarakstes dokumentu projektus savas kompetences ietvaros;
 • veikt informācijas pieņemšanu, reģistrēšanu un nodošanu pārvaldes priekšniekam vai adresātam, nodrošināt ikdienas informācijas apriti pārvaldē un kontrolēt termiņu ievērošanu;
 • veikt informācijas uzskaiti, apkopošanu un apmaiņu pārvaldes priekšnieka uzdevumā;
 • nodrošināt pārvaldes apmeklētāju un viesu uzņemšanu, prezentēt pārvaldi;
 • organizēt lietišķās tikšanās, sanāksmes un piedalīties pārvaldes pasākumu organizēšanā, izstrādāt nepieciešamo dokumentu projektus prezentācijas materiālu un suvenīru iegādei, saņemt prezentācijas materiālus un suvenīrus no piegādātājiem;
 • izstrādāt pārvaldes ikmēneša darba organizācijas plānu, nodrošināt pārvaldes personāla informēšanu par plānu, sastādīt pārvaldes kolektīvo pasākumu plānu, koordinēt un organizēt to izpildi, sagatavot pasākumu izdevumu tāmes.

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „virsleitnants", mēnešalga sākot no 921 EUR līdz 956 EUR.


Pieteikumu iesniegšana: 

Iespēja pieteikties minētajiem amatiem ir Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldē līdz 2020.gada 17.jūnijam, sūtot pieteikuma vēstuli un CV uz e-pasta adresi: , norādot amata nosaukumu, uz kuru vēlas pretendēt.

Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta Valsts robežsardzes mājas lapā.

 

Pieteikšanās termiņš: 2020. gada 17. jūnijs

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012: Valsts robežsardzes datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv  Jūs esat 07583543 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.07.06

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;