2020. gada 12. augusts
e-pakalpojumi

 

Valsts robežsardzes Inspekcijas un slepenības režīma dienesta galvenais inspektors


Amata pretendentiem tiek izvirzītas prasības:

 • nepieciešama augstākā (bakalaura grāds) vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības vai komerczinību un administrēšanas izglītības tematiskajā jomā;
 • vismaz 6 (sešu) gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē vai citā Iekšlietu ministrijas sistēmu iestādē;
 • vēlamas angļu valodas zināšanas A2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, MS Power Point, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • 2.kategorijas speciālā atļauja pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt Valsts robežsardzē notiekošo procesu, kas vērsti uz ekonomisku un efektīvu vidi iestādes darbības mērķu sasniegšanā, analīzi un izvērtēšanu;
 • sniegt priekšlikumus Valsts robežsardzes priekšniekam Valsts robežsardzes darbības iekšējo risku novērtējumam;
 • piedalīties Valsts robežsardzē veiktajās auditoru pārbaudēs;
 • veikt audita ieteikumu ieviešanas uzraudzību un kontroli;
 • izstrādāt un aktualizēt iekšējās kontroles sistēmas reglamentējošos normatīvos aktus, metodiskos ieteikumus, organizatoriskos, rīkojuma dokumentus, kā arī piedalīties to izstrādē un uzraudzīt to ievērošanu praksē;
 • sagatavot atzinumus par citu institūciju un Valsts robežsardzes struktūrvienību izstrādātajiem normatīvo aktu, metodisko ieteikumu, organizatorisko un rīkojuma dokumentu projektiem amata kompetences ietvaros;
 • veikt Valsts robežsardzes struktūrvienību plānoto pārbaužu plānu sagatavošanu;
 • veikt neplānotās pārbaudes un piedalīties plānotajās pārbaudēs Valsts robežsardzes struktūrvienībās;
 • veikt informācijas apkopošanu par plānoto un neplānoto pārbaužu rezultātiem, analizēt to un sniegt priekšlikumus trūkumu novēršanai;
 • veikt dienesta pārbaudes un disciplinārlietu izmeklēšanu par amatpersonu un darbinieku disciplīnas un likumības pārkāpumiem;
 • izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus un sūdzības par Valsts robežsardzē nodarbināto rīcību, iespējamiem pārkāpumiem;
 • veikt Valsts robežsardzes amatpersonām piemēroto disciplinārsodu tiesiskuma un lietderības kontroli;
 • izskatīt iesniegumus par Valsts robežsardzes amatpersonām piemēroto disciplinārsodu apstrīdēšanu un sagatavot administratīvo aktu projektus;

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - "majors", mēnešalga, atkarībā no izdienas, sākot no 1293 EUR līdz 1328 EUR.


 Pieteikšanās termiņš: 2020. gada 10. jūlijs


Pieteikuma iesniegšana:

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: , norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta Valsts robežsardzes mājas lapā.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv.

Jūs esat 08103033 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.08.07

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;