2020. gada 7. jūlijs
e-pakalpojumi

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Bruņojuma, apgādes un tehnisko resursu pārvaldes Bruņojuma un tehnisko līdzekļu nodaļas vecākais speciālistsAmata pretendentiem tiek izvirzītas prasības:

 • augstākā (bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātņu un tehnoloģiju, matemātikas un statistikas, tiesību zinātnes vai civilās un militārās aizsardzības izglītības tematiskajā jomā;
 • vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze informācijas tehnoloģiju, tehnisko sistēmu vai telekomunikāciju jomā Valsts robežsardzē vai citā iestādē;
 • angļu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • angļu un krievu valodas terminoloģijas pārzināšana (attiecībā uz tehniskās dokumentācijas izpratni inženierzinātņu, tehnoloģiju un datorikas jomā).

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt un veikt Valsts robežsardzes lokālās videonovērošanas sistēmu, tai skaitā Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldē izvietoto, (turpmāk - tehniskās sistēmas), robežuzraudzības tehnisko līdzekļu, uzraudzības un drošības līdzekļu (iekārtu), to aprīkojuma un tehniskās dokumentācijas uzskaiti;
 • risināt pārvaldībā esošo tehnisko sistēmu inženiertehniskās problēmas;
 • novērtēt, izvēlēties un ieviest piemērotas inženiertehniskās metodes pārvaldībā esošajām tehniskajām sistēmām;
 • koordinēt un kontrolēt Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs izvietoto tehnisko sistēmu darbību;
 • vadīt un uzņemties tehnisko atbildību par projektiem tehnisko sistēmu attīstības jomā;
 • koordinēt pasākumus tehnisko sistēmu izveidošanai un ieviešanai un radiosakaru nodrošināšanai Valsts robežsardzē;
 • kontrolēt tehnisko sistēmu izmantošanas noteikumu ievērošanu Valsts robežsardzē;
 • sagatavot rīkojuma dokumentu projektus un citus dokumentus tehnisko sistēmu jomā, tehniskās specifikācijas ieviešanas, uzturēšanas un aprīkojuma iegādes jomā un kontrolēt noslēgto līgumu izpildi;
 • izstrādāt Valsts robežsardzes iekšējo normatīvo aktu projektus.

Mēnešalga sākot no 940 EUR līdz 1050 EUR pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).


Pieteikšanās termiņš:

 2020. gada 10. jūlijs

Pieteikuma iesniegšana: 

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: , norādot amata nosaukumu, vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentus par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta Valsts robežsardzes mājas lapā.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Jūs esat 07583530 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.07.06

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;