Valsts robežsardzes Ludzas pārvalde


 

Pārvaldes dienesta pienākumu izpildi (darbu) organizē un vada pārvaldes priekšnieks.
Pārvaldes priekšniekam ir tieši pakļauti - Pārvaldes priekšnieka vietnieks (robežkontroles un imigrācijas jautājumos), Pārvaldes priekšnieka vietnieks (Kriminālizmeklēšanas dienesta priekšnieks), vecākais inspektors, inspektors (pārvaldes priekšnieka palīgs) un speciālists, kuru pienākumi ir noteikti amata aprakstā.

Pārvaldes priekšnieka tiešā pakļautībā ir šādas struktūrvienības:

Pārvaldes priekšnieka vietnieka (robežkontroles un imigrācijas jautājumos) tiešā pakļautībā ir šādas struktūrvienības:


Pārvaldes priekšnieka vietnieka (Kriminālizmeklēšanas dienesta priekšnieka) tiešā pakļautībā ir Kriminālizmeklēšanas dienests.

Pārvaldes priekšnieka vietnieki:

Pārvaldes priekšnieka vietnieks (robežkontroles un imigrācijas jautājumos):

Pārvaldes priekšnieka vietnieks (Kriminālizmeklēšanas dienesta priekšnieks):

Pārvaldes struktūrvienības savas kompetences ietvaros: