2018. gada 24. jūnijs

 

Galvenā pārvalde


 

Galvenās pārvaldes darbu organizē un vada Galvenās pārvaldes priekšnieks. Galvenās pārvaldes priekšniekam ir tieši pakļauts vadītāja palīgs, kura pienākumi ir noteikti amata aprakstā, un šādas struktūrvienības:

Galvenā pārvalde:

 • organizē robežkontroli

 • organizē ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu ievērošanas kontroli

 • organizē darbu ar patvēruma meklētājiem

 • izstrādā un pilnveido Valsts robežsardzes darbību regulējošos normatīvos aktus

 • organizē un veic Valsts robežsardzes sadarbību ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, komersantiem un starptautiskajām organizācijām, savienībām un kopienām, kā arī kaimiņvalstu un citu valstu kompetentajiem dienestiem

 • plāno un īsteno personāla vadības politiku

 • kontrolē Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu un to struktūrvienību darbību, sniedz tām nepieciešamo atbalstu

 • izstrādā un īsteno Valsts robežsardzes darbības stratēģiju

 • apkopo un analizē informāciju par Valsts robežsardzes darbību

 • plāno un organizē Valsts robežsardzes informācijas, sakaru un robežkontroles tehnisko sistēmu izstrādi un attīstību, pasākumus to stabilas darbības nodrošināšanai un uzturēšanai

 • plāno, organizē un veic Valsts robežsardzes darbību Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) ietvaros, kā arī nodrošina informācijas apmaiņu minētajā sistēmā

 • izstrādā Valsts robežsardzes pārvaldes lēmumu projektus

 • sagatavo priekšlikumus par valsts pamatbudžeta programmā „Valsts robežsardzes darbība" apstiprinātās apropriācijas sadalījumu šī reglamenta 4.punktā minētajām struktūrvienībām un Valsts robežsardzes koledžai, un uzrauga valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

 • plāno finanšu līdzekļus Valsts robežsardzes dalībai Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām pasākumos, kā arī sedz ar šo pasākumu īstenošanu saistītos izdevumus un nodrošina šo izdevumu uzskaiti atbilstoši grāmatvedības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām

 • plāno un organizē Valsts robežsardzes finansiāli saimniecisko darbību

 • plāno un organizē valsts robežas un valsts robežas joslas uzturēšanu

 • veic finansiāli saimniecisko darbību

 • veic dokumentu tehniskās ekspertīzes

 • organizē, veic un kontrolē operatīvo un pirmstiesas izmeklēšanas darbu Valsts robežsardzē

 • pārstāv Valsts robežsardzi tiesā

 

 

 

Jūs esat 02177327 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2018.06.22

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;