Kriminālizmeklēšanas pārvalde


 

Kriminālizmeklēšanas pārvaldi vada Kriminālizmeklēšanas pārvaldes priekšnieks. Kriminālizmeklēšanas pārvaldes priekšnieka tiešā pakļautībā ir Kriminālizmeklēšanas pārvaldes priekšnieka vietnieks (Izmeklēšanas nodaļas priekšnieks), kura pienākumi ir noteikti amata aprakstā, un šādas struktūrvienības:

Kriminālizmeklēšanas pārvaldes priekšnieka vietnieks (Izmeklēšanas nodaļas priekšnieks) koordinē: