KNAB         IDB

Atgriezties

 1. Vēlos palikt anonīms(a):
 2. Ziņas par iesniedzēju:
  1. vārds
  2. uzvārds
  3. tālruņa numurs
  4. e-pasta adrese
 3. Ziņas par pārkāpumu:
  • Valsts robežsardzes struktūrvienība, kurā noticis pārkāpums:
  • persona(as), kas izdarīja pārkāpumu (norādāms vārds, uzvārds, ieņemamais amats (ja zināms)):

    

  • pārkāpuma izdarīšanas vieta un laiks

    

 4. Pārkāpuma apraksts (norādiet konkrētus faktus, kas liecina par pārkāpumu)

 5. Ja nepieciešams, piekrītu atbildēt uz papildus jautājumiem un sniegt manā rīcībā esošo informāciju amatpersonai, kas pilnvarota pārbaudīt (izmeklēt) manis sniegtās informācijas atbilstību patiesībai:

 6. Kādām iestādēm vai amatpersonām vēl ziņots par šo pārkāpumu (aizpilda, ja ir ziņots):