2020. gada 8. augusts
e-pakalpojumi
Iepirkumu procedūras

Atlasīt

Iepirkuma identifikācijas numurs: VRS
Pasūtītājs:
Iepirkuma paredzamā līgumcena:
Iepirkuma procedūras stadija:

Pasūtītājs:

Iepirkuma priekšmets [Iepirkuma identifikācijas numurs]: []

Iepirkuma paredzamā līgumcena:

Iepirkuma procedūras stadija:

Iepirkuma dokumentācija:

Paziņojumi par iepirkuma procedūras uzsākšanu un grozījumiem iepirkuma nolikumā:

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju (2) (07.01.2019.)

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju (27.12.2018.)

Paziņojums par līgumu (20.11.2018.)

Iepirkuma nolikums (vai tam pielīdzināma dokumentācija) un grozījumi tajā:

9. pielikums Tehniskā piedāvājuma forma (12.11.2018.)

Shēma (lidostas 2. stāva plāns) (12.11.2018.)

6. pielikums Izziņas par neto finanšu apgrozījumu forma (12.11.2018.)

Grozījumi nolikumā (2) (02.01.2018.)

8. pielikums Uzziņas par piegādes līguma izpildei piesaistīt plānotajām personām forma (12.11.2018.)

7. pielikums Izziņas par līgumu izpildi forma (12.11.2018.)

Nolikums (12.11.2018.)

Shēma (lidostas 1.stāva plāns) (12.11.2018.)

10. pielikums Finanšu piedāvājuma forma (12.11.2018.)

3. pielikums Avansa atmaksas garantijas forma (12.11.2018.)

5. pielikums Iesnieguma par dalību iepirkumā forma (12.11.2018.)

4. pielikums Garantijas laika saistību izpildes garantijas forma (12.11.2018.)

1. pielikums Tehniskā specifikācija (12.11.2018.)

Grozījumi nolikumā (20.12.2018.)

2. pielikums Līguma projekts (12.11.2018.)

Izziņas par iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz piegādātāju uzdotajiem jautājumiem:

Izziņa par nolikuma noteikumu izskaidrošanu (23.11.2018.)

Izziņa par nolikuma noteikumu izskaidrošanu (2) (27.12.2018.)

Paziņojumi par iepirkuma procedūrā pieņemtajiem lēmumiem:

Iepirkuma procedūras ziņojums (01.03.2019.)

Uzziņa par piedāvājumu atvēršanu (05.02.2019.)

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (procedūras izbeigšanu) (08.03.2019.)

Jūs esat 08071048 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.08.07

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;