2019. gada 23. jūlijs
e-pakalpojumi
Iepirkumu procedūras

Atlasīt

Iepirkuma identifikācijas numurs: VRS
Pasūtītājs:
Iepirkuma paredzamā līgumcena:
Iepirkuma procedūras stadija:

Pasūtītājs:GP

Iepirkuma priekšmets [Iepirkuma identifikācijas numurs]:Automātiskās robežpārbaudes sistēmas (ABC vārtu) piegāde un uzstādīšana [VRS/2018/10/GP/IDF]

Iepirkuma paredzamā līgumcena:liela

Iepirkuma procedūras stadija:P

Iepirkuma dokumentācija:

Paziņojumi par iepirkuma procedūras uzsākšanu un grozījumiem iepirkuma nolikumā:

Paziņojums (23.08.2018.)

Iepirkuma nolikums (vai tam pielīdzināma dokumentācija) un grozījumi tajā:

5.pielikums Iesnieguma par dalību iepirkumā forma (16.08.2018.)

3.pielikums Avansa atmaksas garantijas forma (16.08.2018.)

4.pielikums Garantijas laika saistību izpildes garantijas forma (16.08.2018.)

9.pielikums Tehniskā piedāvājuma forma (16.08.2018.)

Shēma (lidostas 1.stāva plāns) (16.08.2018.)

10.pielikums Finanšu piedāvājuma forma (16.08.2018.)

8.pielikums Uzziņas par līguma izpildei piesaistīt plānotajām personām forma (16.08.2018.)

Shēma (lidostas 2. stāva plāns) (16.08.2018.)

1.pielikums Tehniskā specifikācija (16.08.2018.)

7.pielikums Izziņas par līgumu izpildi forma (16.08.2018.)

6.pielikums Izziņas par finanšu apgrozījumu forma (16.08.2018.)

Nolikums (16.08.2018.)

2.pielikums Līguma projekts (16.08.2018.)

Izziņas par iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz piegādātāju uzdotajiem jautājumiem:

Izziņa par iepirkuma dokumentācijas skaidrojumiem (12.09.2018.)

Paziņojumi par iepirkuma procedūrā pieņemtajiem lēmumiem:

Paziņojums par automātiskās robežpārbaudes sistēmas (ABC vārtu) uzstādīšanas vietas apskates atcelšanu (21.09.2018.)

Iepirkuma procedūras ziņojums (28.09.2018.)

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (09.10.2018.)

Jūs esat 04948111 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.07.17

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;