Atlasīts 2017. gada jūnijs


2017.06.27 - 2017.06.29 Mācības
 Operatīvi – taktiskās mācības RONIS 2017

2017.06.26 - 2017.06.28 Tikšanās
 Rīgas un Minskas lidostu RKP priekšnieku un dokumentu pārbaudes II līnijā tikšanās Latvijas un Baltkrievijas robežapsardzības iestāžu sadarbības plāna 2017.gadam ietvaros

2017.06.21 - 2017.06.21 Atceres pasākums
 Ģenerāļa L.Bolšteina atceres pasākums Rīgā Brāļu kapos un Tukuma novadā „Pūces dzirnavās”

2017.06.16 - 2017.06.16 Izlaidums
 Valsts robežsardzes koledžas pilna laika studējošo 13.izlaidums un nepilna laika studējošo 8.izlaidums

2017.06.16 - 2017.06.16 Sanāksme
 Dalība ES Padomes Robežu jautājumu darba grupas sanāksmē Briselē

2017.06.15 - 2017.06.15 Atceres pasākums
 Masļenku traģēdijas atceres pasākums Baltinavā

2017.06.15 - 2017.06.15 Sacensības
 Dalība IeM 2017.gada atklātā čempionāta sacensībās pludmales volejbolā, Rīgā

2017.06.15 - 2017.06.17 Pasākums
 Valsts robežsardzes koledžas 25.gadadienas svinības

2017.06.14 - 2017.06.14 Piemiņas pasākums
 Dalība komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdī Baltezera kapos

2017.06.14 - 2017.06.14 Sanāksme
 Dalība ES Padomes Patvēruma jautājumu darba grupas sanāksmē Briselē

2017.06.13 - 2017.06.13 Donoru diena
 Donoru diena Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldē

2017.06.13 - 2017.06.13 Seminārs
 VRS Sakaru virsnieka Baltkrievijā organizētais seminārs BELAVIA darbiniekiem un lidostas “Minsk” apkalpojošā personālam viltoto dokumentu atklāšanas un vīzu jautājumos

2017.06.12 - 2017.06.12 Sanāksme
 VRS Sakaru virsnieka Baltkrievijā dienesta sanāksme ar citu ES valstu imigrācijas / policijas sakaru virsniekiem

2017.06.11 - 2017.06.13 Pasākums
 Dalība Eiropas Robežsargu dienā Polijā (Varšavā)

2017.06.09 - 2017.06.10 Sacensības
 Dalība Latvijas kausa II etapa Lietišķajā šaušanā Ādažos

2017.06.07 - 2017.06.07 Tikšanās
 Dalība Baltijas valstu un ASV Drošības sadarbības Dialoga Plenārsēdē Igaunijā (Tallinā)

2017.06.07 - 2017.06.07 Sanāksme
 Dalība ES Padomes Robežu (viltoto dokumentu) jautājumu darba grupas sanāksmē Briselē

2017.06.05 - 2017.06.08 Pasākums
 Dalība izlaiduma ceremonijā Eiropas līmeņa kopīgā maģistra grāda studiju programmas „European Joint Masters in Strategic Border Management” ietvaros

2017.06.05 - 2017.06.09 Darba grupa
 Dalība FRONTEX darba grupā riska analīzes veicējiem par Šengenas novērtēšanas misiju plānošanu 2018.gadam

2017.06.05 - 2017.06.11 Tikšanās
 Gruzijas IeM Robežpolicijas kinoloģijas centra amatpersonu pieredzes apmaiņas pasākums, saskaņā ar sadarbības plānu 2017.gadam, Valsts robežsardzes koledžā

2017.06.02 - 2017.06.03 Sacensības
 Dalība IeM Sporta sezonas noslēguma sacensībās Kandavā