Atlasīts 2016. gada maijs


2016.05.26 - 2016.05.27 Sacensības
 Dalība Igaunijas Drošības zinātņu Akadēmijas policijas un robežsardzes koledžas rīkotajās K – 9 krosa sacensībās, Muraste (Igaunija)

2016.05.25 - 2016.05.27 Atvērto durvju dienas
 Atvērto durvju dienas Daugavpils pārvaldes struktūrvienībās

2016.05.25 - 2016.05.25 Tikšanās
 Dalība Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta rīkotajās Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas divpusējās konsultācijās konsulārajā jomā, Rīgā (Latvija)

2016.05.24 - 2016.05.25 Apmācības
 Dalība sadarbības tīkla radikalizācijas atpazīšanai (Radicalisation Awareness Network) īstenotajā Treneru mācību programmā radikalizācijas un vardarbīgā ekstrēmisma novēršanai, Rīgā

2016.05.24 - 2016.05.28 Velobrauciens
 VRK un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas draudzības velobrauciens Kurzemē robežsardzes reflektantu piesaistes nolūkā (informatīvie pasākumi 4 vidusskolās), Liepāja-Priekule-Vaiņode-Skrunda-Kuldīga-Ventspils

2016.05.24 - 2016.05.25 Vizīte
 BMP ietvaros Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Polijas Robežas pilnvaroto pārstāvju pieredzes apmaiņa incidentu uz valsts robežas risinājumu jomā (BMP 14.pasākums), Rīgā (Latvija)

2016.05.22 - 2016.05.26 Pasākums
 Dalība BOMCA 9 2.2. aktivitātē - attīstīt riska analīzi un pārkāpumu izmeklēšanas kapacitātes. Tehniskā palīdzība “zaļās robežas” uzraudzībā ieviešana, Dušanbe (Tadžikistāna)