Atlasīts 2014. gada maijs


2014.05.31 - 2014.06.13 Apmācības
 Vācijas Federālās Policijas studentu uzņemšana (praktisko apmācību organizēšana)

2014.05.26 - 2014.05.30 Vizīte
 Azerbaidžānas Republikas amatpersonu vizīte projekta Nr.AZ12/ENP-PCA/JH/20 „Atbalsts Azerbaidžānas Republikas Valsts Migrācijas dienesta darbinieku profesionālai izaugsmei” ietvaros

2014.05.23 - 2014.05.23 Sanāksme
 Dalība Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pilnvaroto robežas pārstāvju uz LR - Igaunijas robežas sanāksmē, Igaunijā

2014.05.22 - 2014.05.22 Pasākums
 Dalība Eiropas robežsargu dienā, Polijā

2014.05.19 - 2014.05.23 Pasākums
 Dalība projekta TURNSTONE operacionālajā aktivitātē Lietuvā, Klaipēdā

2014.05.18 - 2014.05.22 Tikšanās
 Krievijas Federācijā akreditēto ārvalstu tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvju/sakaru virsnieku kopīgais dienesta brauciens uz Krievijas un Krievijas kaimiņvalsts robežu

2014.05.17 - 2014.05.17 Pasākums
 Dalība Valsts policijas rīkotajā drošības festivālā bērniem „ Piedzīvojumu vasara 2014”, Rīgā, Vērmaņdārzā

2014.05.16 - 2014.05.16 Tikšanās
 Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pilnvaroto robežas pārstāvju uz LR - Igaunijas robežas darba tikšanās, Igaunijā (Valgā)

2014.05.16 - 2014.05.16 Tikšanās
 Valsts robežsardzes šaušanas izlases komandas dalība Latvijas Šaušanas federācijas sacensībās Lietišķajā šaušanā, Ādažos

2014.05.16 - 2014.05.18 Sports
 Dalība XXX starptautiskajās studentu spēlēs SELL GAMES 2014, Igaunijā (Tartu)

2014.05.14 - 2014.05.17 Sacensības
 XVII Valsts robežsardzes kinologu sacensības, Rēzeknē

2014.05.13 - 2014.05.15 Tikšanās
 Dalība Šengenas valstu (ar ārējām robežām) iekšlietu ministru tikšanās, Polijā (Gdaņskā)

2014.05.12 - 2014.05.25 Pasākums
 Dalība operācijā "Malduguns"

2014.05.09 - 2014.05.09 Sacensības
 Valsts robežsardzes 2014.gada spartakiādes sacensības peldēšanā un dienesta trīscīņā, Rēzeknē

2014.05.06 - 2014.05.08 Konference
 V starptautiskā pētnieciskā konference „Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā”, Rēzeknē

2014.05.06 - 2014.05.08 Vizīte
 Latvijas un Moldovas Robežsardzes iestāžu priekšnieku tikšanās, Rēzeknē

2014.05.04 - 2014.05.04 Militārā parāde
 VRS dalība NBS parādē par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 24.gadadienai, Valmierā