Atlasīts 2013. gada decembris


2013.12.06 - 2013.12.06 Tikšanās
 Latvijas Republikas pilnvaroto robežas pārstāvju uz Latvijas Republikas - Igaunijas Republikas valsts robežas tikšanās. Norises vieta - Igaunija (Valga)

2013.12.05 - 2013.12.06 Darba grupa
 Latvijas - Krievijas Robežu darba grupas sēde. Norises vieta - Valsts robežsardzes koledža, Rēzekne

2013.12.04 - 2013.12.06 Sanāksme
 Dalība Igaunijas sakaru virsnieka atskaites sanāksmē par darbību Ukrainā un Moldovā. Norises vieta - Ukraina

2013.12.03 - 2013.12.04 Tikšanās
 Kriminālizmeklēšanas ekspertu tikšanās TURNSTONE projekta ietvaros. Norises vieta - Igaunija (Tallina)

2013.12.01 - 2013.12.03 Sanāksme
 Dalība FRONTEX Aģentūras organizētajā EUROSUR (Eiropas Robežu uzraudzības sistēm) sanāksmē. Norises vieta - Polija