Atlasīts 2010. gada marts


2010.03.26 - 2010.03.26 Sacensības
 IeM spartakiādes sacensības volejbolā, Rīgā

2010.03.25 - 2010.03.25 Sanāksme
 VRS teritoriālo pārvalžu priekšnieku, VRK direktora, Valsts robežas pilnvarotā pārstāvja sanāksme (videokonference)

2010.03.22 - 2010.03.26 Apmācības
 Kvalifikācijas celšanas programmas „Dokumentu viltojumi” (1 nedēļa) īstenošana.

2010.03.22 - 2010.03.24 Apmācības
 Kvalifikācijas celšanas programmas „Pēdu konstatēšana un tālākās darbības ar tām” (3 dienas) īstenošana.

2010.03.22 - 2010.03.26 Apmācības
 Dalība projekta „Gaisa kuģa apkalpes apmācības” – 1.Apkalpes resursu pārvaldības apmācību kursā, Vācijā

2010.03.22 - 2010.03.25 Pasākums
 Dalība Starptautiskās Robežpoliciju konferences (IBPC) BLR prezidentūras pasākumā (starptautiskā sadarbība), Baltkrievijā (Minskā)

2010.03.18 - 2010.03.18 Sanāksme
 VRS teritoriālo pārvalžu Personāla vadības dienestu (nodaļu) priekšnieku un VRK Administratīvā dienesta priekšnieka dienesta sanāksme (videokonference)

2010.03.18 - 2010.03.18 Donoru diena
 Donoru diena Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē

2010.03.18 - 2010.03.19 Vizīte
 VRS priekšnieka vizīte Krievijā iepazīstināt ar VRS Sakaru virsnieku.

2010.03.12 - 2010.03.12 Sacensības
 VRS čempionāta sacensības robežsargu ziemas biatlonā, Rēzeknē

2010.03.10 - 2010.03.10 Sanāksme
 VRS teritoriālo pārvalžu Robežkontroles dienestu priekšnieku (pārvalžu priekšnieku vietnieku robežkontroles un imigrācijas jautājumos) dienesta sanāksme

2010.03.10 - 2010.03.12 Vizīte
 Moldovas Robežsardzes direktora vizīte Valsts robežsardzē.

2010.03.10 - 2010.03.12 Apmācības
 FRONTEX Aģentūras KO „FOKUS PUNKTI 2010 Gaisa sektors” apmācībās, Čehijā

2010.03.09 - 2010.03.10 Tikšanās
 Lietuvas, Latvijas un Igaunijas Štābu priekšnieku tikšanās ar mērķi iepazīties ar Igaunijas Robežapsardzības dienesta jauno struktūru un funkcijām.

2010.03.09 - 2010.03.11 Sanāksme
 Dalība projekta „Gaisa kuģa apkalpes apmācības” – Koordinācijas grupas sanāksmē, Slovākijā

2010.03.09 - 2010.03.10 Vizīte
 Pieredzes apmaiņas vizīte, nodarbību vadīšana Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes Robežsargu skolā, Lietuvā

2010.03.08 - 2010.03.12 Apmācības
 Kvalifikācijas celšanas programmas „Dokumentu viltojumi” (1 nedēļa) īstenošana.

2010.03.08 - 2010.03.10 Apmācības
 Kvalifikācijas celšanas programmas „Pēdu konstatēšana un tālākās darbības ar tām” (3 dienas) īstenošana.

2010.03.02 - 2010.03.03 Vizīte
 Darba vizīte Zviedrijas Policijas Stokholmas apgabala Robežpolicijas direktorātā, Zviedrijā (Stokholmā)

2010.03.01 - 2010.03.03 Apmācības
 Kvalifikācijas celšanas programmas „Automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (AFIS) operators” (3 dienas) īstenošana.

2010.03.01 - 2010.03.03 Konference
 Dalība Eiropas Savienības starptautisko lidostu priekšnieku konferencē, Spānijā