Atlasīts 2008. gada augusts


2008.08.28 - 0000.00.00 Sanāksme
 VRS teritoriālo pārvalžu priekšnieku, VRK direktora, Valsts robežas pilnvaroto pārstāvju sanāksme VRS Galvenajā pārvaldē

2008.08.28 - 0000.00.00 Donoru diena
 Donoru diena

2008.08.27 - 2008.08.31 Seminārs
 Piedalīšanās ES dalībvalstu robežapsardzības iestāžu kinologu seminārā "European Dog Workshop"

2008.08.26 - 2008.08.30 Sacensības
 Valsts robežsardzes volejbola izlases komandas "Lāse - Robežsardze" dalība starptautiskajās sacensībās

2008.08.25 - 2008.09.19 Apmācības
 Robežsargu profesionālās sagatavošanas kursa programmas (1 mēnesis) īstenošana

2008.08.25 - 2008.09.01 Projekts
 Projekta "Moldovas Republikas Robežsardzes kapacitātes stiprināšana kinoloģijas jomā" aktivitāšu realizācija. Dienesta suņu apmācības inventār jauna iepirkuma procedūras uzsākšana, Moldovā

2008.08.25 - 2008.09.19 Kursi
 Robežsargu profesionālās sagatavošanas kurss (1 mēnesis)

2008.08.24 - 2008.08.30 Darba grupa
 Dalība Šengenas novērtēšanas darba grupā

2008.08.24 - 2008.08.30 Kursi
 Dalība British Council organizētajos angļu valodas kursos

2008.08.22 - 2008.08.24 Sporta spēles
 Valsts robežsardzes IX Sporta spēles un Valsts robežsardzes spartakiādes sacensības virves vilkšanā, Ķegumā

2008.08.22 - 2008.08.23 Sacensības
 III.Starptautiskās dienesta suņu biatlona sacensības "Latvija 2008"

2008.08.21 - 0000.00.00 Sanāksme
 VRS Robežapsardzības dienestu priekšnieku dienesta sanāksme

2008.08.21 - 0000.00.00 Sanāksme
 VRS teritoriālo pārvalžu Informātikas un sakaru dienestu (nodaļu) priekšnieku dienesta sanāksme

2008.08.21 - 2008.08.22 Vizīte
 Valsts robežsardzes priekšnieka vizīte Vācijā

2008.08.21 - 0000.00.00 Sanāksme
 VRS teritoriālo pārvalžu Personāla vadības dienestu priekšnieku un VRK Administratīvā dienesta priekšnieka dienesta sanāksme

2008.08.14 - 0000.00.00 Atskaite
 Valsts robežsardzes 2008.gada 7 mēnešu darbības atskaites prezentācija

2008.08.11 - 2008.10.31 Mācības
 Valsts robežsardzes koledžas 2.kursa kadetu studijas

2008.08.11 - 2008.10.31 Studijas
 VRK 1 līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Robežapsardze" 1.kursa kadetu studijas

2008.08.11 - 2008.10.31 Studijas
 VRK 1 līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Robežapsardze" 2.kursa kadetu studijas

2008.08.07 - 2008.08.09 Programma
 Dalība Māršala centra organizētajā Vadības līmeņa programmā Garmišā, Vācijā

2008.08.06 - 0000.00.00 Sanāksme
 VRS teritoriālo pārvalžu priekšnieku vietnieku (robežapsardzības un imigrācijas jautājumos) un Imigrācijas dienestu priekšnieku sanāksme

2008.08.05 - 2008.08.07 Vizīte
 Vlasts robežsardzes ekspertu - kinologu vizīte Ukrainā

2008.08.04 - 2008.08.15 Uzņemšana
 Robežsargu atlase pilna laika studijām Valsts robežsardzes koledžā

2008.08.01 - 0000.00.00 Izlaidums
 Valsts robežsardzes koledžas Robežsargu skolas kadetu 14.izlaidums

2008.08.01 - 0000.00.00 Konkurss
 Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes darbinieku bērnu zīmējumu konkurss "Mamma/tētis darbā"