Oficiālā Eiropas statistika

Valsts robežsardze gatavo oficiālo Eiropas statistiku, kas tiek iesniegta Eiropas Savienības Statistikas birojam (Eurostat, kas publicē augstas kvalitātes Eiropas mēroga statistikas datus un indikatorus, kas ļauj salīdzināt valstis un reģionus).

Valsts robežsardze ik gadu (līdz esošā gada 31.martam) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.862/2007 (2007.gada 11.jūlijs) par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību, kā arī lai atceltu Padomes Regulu (EEK) Nr. 311/76 attiecībā uz statistikas vākšanu par ārvalstu darba ņēmējiem (turpmāk - Regula) (5.un 7.pantiem) sagatavo un iesniedz Eurostat šādu statistiku:

Regulas 5. pants - Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) statistiku par:

Regulas 7.pants

Statistikas publicēšana

Valsts robežsardzes sagatavotā oficiālā Eiropas statistika tiek apkopota un publicēta Eurostat mājas lapā pēc zemāk norādītajām Eurostat mājas lapas saitēm:


Kvalitātes saistības

VRS sagatavo oficiālo Eiropas statistiku saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 862/2007, tās apjomu, detalizācijas pakāpi un izmaksas samērojot ar Eurostat prasībām. Papildus, Eurostat nosūtāmie dati ir anonimizēti, noapaļoti un neparedz personu ne tiešu, ne netiešu identificēšanu.

2018. gada 12. decembrī Valsts robežsardze, kā viena no tām valsts institūcijām, kas nodrošina oficiālo statistiku saskaņā ar Statistikas likumu, parakstīja Statistikas iestāžu saprašanās memorandu par sadarbību Oficiālās statistikas sistēmas Kvalitātes politikas ieviešanā. Statistikas iestāžu kvalitātes politika un citi vispārīgo kvalitātes prasību dokumenti ir publicēti Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā

Valsts robežsardzes informācija par oficiālās Eiropas statistikas sagatavošanas kontaktpersonām

Operatīvās vadības pārvaldes Analītiskās nodaļas priekšnieks majors Vladimirs Ivanovs
e-pasts: vladimirs.ivanovs@rs.gov.lv; tālr.: 67075768