2020. gada 19. septembris
e-pakalpojumi

 

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Finanšu pārvaldes Budžeta nodaļas vecākais speciālists


Prasības amata pretendentiem:

 • nepieciešama akadēmiskā augstākā (bakalaura grāds) vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība komerczinību un administrēšanas, sociālos un cilvēkrīcības zinātņu vai matemātikas un statistikas izglītības tematiskajā jomā;
 • vismaz 2 (divu) gadu pieredze finanšu plānošanas vai grāmatvedības jomā, vēlams valsts pārvaldes iestādē;
 • nepieciešama prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Excel (padziļināti), MS Word, Outlook Express, Internet Explorer);
 • vēlama pieredze strādāt ar resursu vadības sistēmu „Horizon";
 • vēlama prasme izmantot valsts kases elektronisko pakalpojumu protokolu „e-pakalpojumi";
 • vēlama prasme izmantot Iekšlietu ministrijas budžeta ievades un analīzes programmu „MicroStrategy".
Galvenie amata pienākumi:
 • norādīt uz saņemtā attaisnojuma dokumenta budžeta programmu (apakšprogrammu), bankas konta numuru, finansējumu, ekonomiskās klasifikācijas kodu, no kura veicami maksājumi, veikt citas atzīmes atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • sagatavot ikmēneša iepirkuma realizācijas plānu projektus;
 • sagatavot un analizēt Valsts robežsardzes struktūrvienību ikmēneša finanšu līdzekļu izlietojumu precēm un pakalpojumiem, kā arī pamatkapitāla veidošanai, sagatavot izlietojuma prognozes saimnieciskā gada ietvaros;
 • sagatavot informāciju par noslēgto saimniecisko līgumu realizācijai nepieciešamo finansējumu, sekot līdzi to izpildes gaitai;
 • sniegt priekšlikumus plānoto izdevumu tāmes precizēšanai, ja plānoto izdevumu tāmē izdevumi attiecīgajā izdevumu kodā nav plānoti vai plānotais apmērs neļauj veikt attiecīgos izdevumus;
 • sniegt priekšlikumus par apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā tiek veikta apropriācijas pārdale starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem;
 • plānot, pamatot un sagatavot priekšlikumus Valsts robežsardzes budžeta pieprasījuma sagatavošanai nākamajam saimnieciskā gadam savas kompetences ietvaros;
 • sagatavot un pamatot papildus līdzekļu pieprasījumus pasākumu īstenošanai, atbilstoši Valsts robežsardzē darbības prioritātēm un izvirzītajiem mērķiem;
 • sagatavot finanšu atskaites un pārskatus par piešķirtā finansējuma izlietojumu, t.sk. prioritārajiem pasākumiem;
 • sagatavot izziņas, vēstules un ziņojumus.

Mēnešalga sākot no 740 EUR līdz 850 EUR pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).


Pieteikumu iesniegšana: 

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: , norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentus par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā. 

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši norādītos dokumentus.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

 Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta Valsts robežsardzes mājas lapā.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardzes datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts:das@rs.gov.lv.

 

Pieteikšanās termiņš: 2020. gada 31. jūlijsJūs esat 00013755 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.09.18

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;