Starptautiskie projekti


 

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programma 2007. - 2013.gadam

Eiropas reģionālās attīstības fonds

Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 2007. - 2013.gadam

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 2014.-2020.gadam

Robežu pārvaldības programma Centrālajā Āzijā

Iekšējās drošības fonds 2014. - 2020.gadam

Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra programma

Programma "Erasmus +"

Horizon 2020

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020.gadam 

 Zivju fonds