Budžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2020.gadam:
 
PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif  Valsts robežsardze (522 KB, pdf)
 PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif  Valsts robežsardzes koledža (343 KB, pdf)
 


PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif  Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (514 KB, pdf) 

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif  Informācija par prēmijām un piemaksām (450 KB, pdf)

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif  Informācija par sociālajām garantijām (348 KB, pdf)

PDF-faila-ikona_04.06.2013.gif  Informācija par izmaksāto speciālo piemaksu par valsts vai pašvaldības institūcijai būtisko funkciju vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu (305 KB, pdf)