2019. gada 18. jūlijs
e-pakalpojumi
Uz sākumu >  >
 Atlasīts 2019. gada jūlijs

Visi notikumi

2019.02.13 Valsts robežsardze piedalījās Ēnu dienā

 

Trešdien, 13.februārī, visā Latvijā norisinājās Ēnu diena, kurā piedalījās arī Valsts robežsardze.

Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē viesojās 7 ēnas no Rīgas un Iecavas skolām, kuras sekoja līdzi Valsts robežsardzes priekšnieka pienākumu izpildītāja pulkveža Jura Martukāna dienas gaitām. No rīta ēnas kopā ar pulkvedi apmeklēja Iekšlietu ministriju, kur piedalījās iekšlietu ministra Sanda Ģirģena vadītajā dienestu operatīvajā rīta sanāksmē.

Valsts robežsardzes priekšnieka pienākumu izpildītāja ēnas klātienē vēroja Ekspertīžu dienesta darbu - pētīja gan īstos, gan viltotos ceļošanas dokumentus un apmeklēja Nacionālo koordinācijas centru. Skolēni iepazinās ar Valsts robežsardzes darbību, robežsargu pienākumiem un uzdevumiem, kā arī uzdeva sev interesējošus jautājumus Valsts robežsardzes priekšnieka pienākumu izpildītājam.

Ēnu dienas noslēgumā skolēni saņēma suvenīrus un apliecinājumus par šīs dienas gaitām.

/faili/images2019//enu-diena-gp-13.02.2019_01.jpg /faili/images2019//enu-diena-gp-13.02.2019_03.jpg

/faili/images2019//enu-diena-gp-13.02.2019_04.jpg /faili/images2019//enu-diena-gp-13.02.2019_05.jpg

/faili/images2019//enu-diena-gp-13.02.2019_02.jpg

/faili/images2019//enu-diena-gp-13.02.2019_06.jpg

Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldē viesojās Rugāju novada vidusskolas 10.klases skolēns, lai iepazītos ar Aviācijas dienesta helikoptera pilota profesiju un darba specifiku.

Ēnu dienas ietvaros skolēns iepazinās ar Valsts robežsardzes galvenajiem uzdevumiem, Aviācijas pārvaldes uzdevumiem, struktūru un darbības virzieniem, Aviācijas pārvaldes tehnisko bāzi, Aviācijas dienesta uzdevumiem, kā arī karjeras iespējām Valsts robežsardzē un mācību iespējām Valsts robežsardzes koledžā.

Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes Aviācijas dienesta priekšnieka pienākumu izpildītājs majors Vadims Puzāns skolēnam sniedza informāciju par Valsts robežsardzes helikopteriem, to iespējām un speciālo aprīkojumu, par pilota darbu un ikdienas pienākumiem. Ēnotājam tika demonstrēta praktiskā sagatavošanās lidojumam, pirmslidojuma dokumentācijas veidlapu aizpildīšana, kā arī gaisa kuģa pirmslidojuma pārbaude un gaisa kuģa dzinēju un to sistēmu reāla pārbaude uz zemes.

Skolēns izrādīja lielu interesi par pilota profesiju, uzdeva jautājumus par pilota amatu, apmācībām, helikopteriem un to aprīkojumu, kā arī atzina, ka šajā dienā ir ieguvis jaunu un noderīgu informāciju, turpmākai karjeras attīstībai.

Noslēgumā skolēnam tika pasniegts apliecinājums par dalību Ēnu dienā un izteikts aicinājums kļūt par robežsargu.

/faili/images2019//enu-diena-avp-13.02.2019_01.jpg /faili/images2019//enu-diena-avp-13.02.2019_02.jpg

/faili/images2019//enu-diena-avp-13.02.2019_03.jpg

Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes struktūrvienību priekšnieki savas ēnas iepazīstināja ar VRS Ventspils pārvaldi un tās atsevišķām struktūrvienībām - ar Jūras operāciju koordinācijas centru, Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienestu, Jūras robežuzraudzības dienestu, Apskates un kontroles nodaļu, Kinoloģijas nodaļu, Jūras nodaļu un kuģi „RĀNDA" Ventspilī, Kurzemes I kategorijas dienestu, Mērsraga I kategorijas nodaļu, Liepājas I kategorijas nodaļu un kuģi "TIIRA" Liepājā.

Ēnas tika iepazīstinātas ar dienesta organizāciju, pārvaldes galvenajiem uzdevumiem, pārraudzības teritoriju, robežpārbaužu un imigrācijas kontrolē izmantojamiem resursiem un tehniskajiem līdzekļiem, kā arī tika informētas par karjeras iespējām Valsts robežsardzē un mācību iespējām Valsts robežsardzes koledžā.

Īpašu prieku ēnotājiem sagādāja Kinoloģijas nodaļas dienesta suņu paraugdemonstrējumi kā Ventspilī, tā Liepājā, iespēja apskatīt mobilo novērošanas kompleksu Ventspilī un brauciens ar kuģi "RĀNDA" no Ventspils pārvaldes uz Ventspils pārvaldes Jūras nodaļu.

Vairāki skolēni bija ieinteresēti saistīt savu turpmāko dzīvi ar mācībām un dienestu Valsts robežsardzē. Noslēgumā tika dalīti Ventspils pārvaldes informatīvie bukleti un suvenīri.

Interese no skolēnu puses bija ļoti liela, pārvaldi apmeklēja jaunieši no Ventspils, Liepājas, Ances, Pūņu, Piltenes, Mērsraga, Grobiņas, Virgas un Nīcas skolām.

/faili/images2019//enu-diena-vep-13.02.2019_02.jpg /faili/images2019//enu-diena-vep-13.02.2019_03.jpg

/faili/images2019//enu-diena-vep-13.02.2019_04.jpg /faili/images2019//enu-diena-vep-13.02.2019_05.jpg

/faili/images2019//enu-diena-vep-13.02.2019_01.jpg

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes struktūrvienībās viesojās 19 ēnas - skolēni no Ludzas 2.vidusskolas, Kārsavas vidusskolas, Bērzgales pamatskolas.

Ēnas iepazīstinātas ar Valsts robežsardzes darbības tiesisko pamatu, funkcijām, kompetenci un galvenajiem uzdevumiem, kā arī par karjeras un mācību iespējām Valsts robežsardzē.

Lai sniegtu pilnīgāku priekšstatu par Valsts robežsardzes darbību, organizēta ekskursija uz Austrumu robežu, kur ēnām tika sniegta iespēja iepazīties ar Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Terehovas I kategorijas robežkontroles punkta, Zilupes I kategorijas dzelzceļa robežkontroles punkta un Opoļu robežapsardzības nodaļas amatpersonu ikdienas pienākumiem, struktūrvienību galvenajiem un prioritārajiem uzdevumiem, specifiku, speciālo aprīkojumu un darbības virzieniem. Kinologi iepazīstināja ēnas ar sava darba specifiku un demonstrēja dienesta suņu paklausības prasmes.

Savukārt Grebņevas robežapsardzības nodaļā viesojās 3 ēnas no Kārsavas vidusskolas. Ēnas saņēma izsmeļošu informāciju par nodaļas galvenajiem uzdevumiem, atbildības teritoriju, klātienē iepazinās ar Grebņevas robežapsardzības nodaļas ikdienas darbību.

Ēnu dienas noslēgumā skolēni izteica pateicību par izsmeļošo informācijas klāstu, kā arī izrādīja interesi par iespējām nākotnē apgūt robežsarga profesiju.

/faili/images2019//enu-diena-lup-13.02.2019_03.jpg /faili/images2019//enu-diena-lup-13.02.2019_04.jpg

/faili/images2019//enu-diena-lup-13.02.2019_01.jpg

/faili/images2019//enu-diena-lup-13.02.2019_02.jpg

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldas amatpersonas ēnoja 14 skolēni.

Valsts robežsardzes Kinoloģijas nodaļā uzturējās trīs ēnotāji, kuri izrādīja ieinteresētību, uzmanīgi un vērīgi sekoja līdzi izvelētās amatpersonas darbībai un pienākumu veikšanas secībai. Ar lielu aizrautību skatījās kā kinologi strādā ar dienesta suņiem: māca paklausību, veic apvidus pārmeklēšanu (priekšmetu un personu meklēšanu), narkotisko vielu meklēšanu un aizsardzības vingrinājumus.

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Viļakas II kategorijas dienestā Balvos un atbalsta punktā Gulbene uzturējās divi Balvu profesionālās un vispārizglītojošās 9.klases skolnieki, atbalsta punktā Alūksnē uzturējās divi Ernesta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas 9. un 10. klases skolnieks un atbalsta punktā Madonā uzturējās divi Bērzaunes pamatskolas 9. klases skolnieki, kuri iepazinās ar robežsarga profesiju, Valsts robežsardzes dienesta organizāciju, struktūru, atbildības teritoriju, imigrācijas kontroles specifiku, uzdevumiem, imigrācijas norīkojumu veidiem, kā arī tika sniegtas atbildes uz skolēnu jautājumiem par dienestu Valsts robežsardzē un robežsarga pienākumiem. Tika demonstrēta informatīva filma par robežsardzes darbību, kā arī sniegta informācija par mācību iespējām Valsts robežsardzes koledžā.

Vislielāko interesi ēnotājos izraisīja imigrācijas kontroles norīkojuma uzdevuma izpildes laikā izmantojamie tehniskie līdzekļi. Jaunieši ar prieku iejutās robežsargu tēlos, uzmērot gan bruņu vestes, gan atstarojošās vestes.

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Pededzes robežapsardzības nodaļā ēnoja divas Alūksnes novada vidusskolas 10.klases skolnieces, Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Lavošnieku robežapsardzības nodaļā ēnoja divas Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 7.klases skolnieces un Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Šķilbeņu robežapsardzības nodaļā ēnoja viena Rekavas vidusskolas 11.klases skolniece, kurus interesēja robežsarga profesija. Ēnotājas iepazinās ar robežapsardzības nodaļas specifiku un uzdevumiem, robežuzraudzības aprīkojumu, speclīdzekļiem un tehniskajiem līdzekļiem, dienesta transportlīdzekļiem.

Noslēgumā ēnotājiem tika pasniegts Apliecinājums par dalību Ēnu dienā. Ņemot vērā izrādīto interesi, uzdotos jautājumus un aktivitāti, kā arī rakstura īpašības un patriotisko nostāju, ēnotāji tika aicināti pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas kļūt par robežsargiem. No "ēnotājas" puses saņemti pateicības vārdi par iespēju ēnot Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldē, kā arī par redzēto un dzirdēto. 

/faili/images2019//enu-diena-vip-13.02.2019_01.jpg /faili/images2019//enu-diena-vip-13.02.2019_02.jpg

/faili/images2019//enu-diena-vip-13.02.2019_03.jpg /faili/images2019//enu-diena-vip-13.02.2019_04.jpg

Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldē bija 24 no Rīgas, Olaines, Valmieras
Sesavas, Apes, Saldus, Ādažu, Kandavas, Bauskas, Jelgavas un Gulbene skolām.

Šogad skolēni „ēnoja" Rīgas pārvaldes Tirdzniecības ostas II kategorijas robežkontroles punkta priekšnieku, Lidostas "Rīga" I kategorijas robežkontroles punkta vecāko inspektoru, kinologus, Zemgales II kategorijas dienesta priekšnieka vietnieku un Vidzemes II kategorijas dienesta priekšnieku.

Skolēni iepazīstināti ar robežsarga profesiju ostā, lidostā un imigrācijas kontrolē, klātienē bija iespēja redzēt kāda ir dienesta ikdiena un robežsargu pienākumi. Skolēni varēja redzēt kā ostā veic profilēšanu un lidostā robežpārbaudes, kā eksperti veic dokumentu izpēti, iepazīties ar tehniskajiem līdzekļiem un ekipējumu, ko robežsargi izmanto pildot dienesta pienākumus.

Inspektore (kinoloģe) virsseržante Julianna Matvejeva ar dienesta suni FEMKE iepazīstināja ar dienesta suņa apmācības pamatprincipiem, sniedza paraugdemonstrējumus dienesta suņa paklausībā un aizliegto vielu meklēšanā.

Tā kā skolēni izrādīja interesi par karjeras iespējām robežsardzē, tika sniegtas atbildes uz jautājumiem par izglītības iespējām Valsts robežsardzes koledžā un Robežsargu skolā un rādīta filma kā kļūt par robežsargu. Noslēgumā visiem Rīgas pārvaldes „ēnotājiem" tika pasniegti Apliecinājumi par dalību Ēnu dienā un izteikts aicinājums kļūt par robežsargiem.

/faili/images2019//enu-diena-rip-13.02.2019_01.jpg /faili/images2019//enu-diena-rip-13.02.2019_02.jpg

Ēnu diena norisinājās arī Valsts robežsardzes koledžā (VRK), kur viesojās 20 skolēni, lai kopā ar „ēnu devējiem" iejustos robežsargu lomās un iepazītu šīs profesijas daudzveidību.

Šogad jauniešiem bija iespēja vērot VRK Profesionālās izglītības dienesta Pirmās un Otrās mācību rotas komandieru darbu - kā tiek organizēti kadetu audzināšanas pasākumi - profesionālā sagatavotība dienestam, radošo un fizisko spēju attīstība, pašapziņas celšana un profesionālās ētikas normu ievērošana.

VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras, VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras un VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras pasniedzēji palīdzēja izprast, kā tiek organizēts mācību process VRK, kādus mācību priekšmetus apgūst kadeti, kā gatavojas sacensībām dažādās sporta disciplīnās.

VRK Profesionālās un taktiskās apmācības centra priekšnieka „ēnas" pētīja, kā tiek nodrošināta šautuvju darbība, kur kadeti attīsta šaušanas iemaņas, kādās telpās apgūst cīņas paņēmienus, kur notiek sporta pasākumi.

Vēlāk visi devās uz Janapoli, kur atrodas VRK Profesionālās un taktiskās apmācības centra šautuve, lai vērotu Militārās taktikas nodarbību.

Tradicionāli, vislielāko interesi izraisīja kinologu darbs - dienesta suņu fiziskā sagatavošana, barošana, kopšana, apmācība un ikdienas treniņi.

Ēnu dienas noslēgumā katrs skolēns saņēma Apliecinājumu par dalību, dalījās savos iespaidos un atzina, ka dienas laikā gūtā pieredze ļaus pieņemt lēmumu par nākotnes profesijas izvēli.

/faili/images2018//enu-diena-vrk-13.02.2019_01.jpg

/faili/images2018//enu-diena-vrk-13.02.2019_02.jpg

 

 

FOTO: Jolanta Babiško,VRS GP
Artis Piterāns, VRS AVP 
Laura Maškevica, VRS VEP 
Egita Ozere, VRS LUP 
VRS VIP,
VRS RIP,
Artis Vītols, VRK
 
Informāciju sagatavoja: Jolanta Babiško,
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste, tālr. 67075617, mob. 20364206, e-pasts: jolanta.babisko@rs.gov.lv
 
Vija Enikova,
Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes vecākā inspektore (pārvaldes priekšnieka palīdze), tālr. 65703981, mob. 27877090, e-pasts:vija.enikova@rs.gov.lv

 
Laura Maškevica,
Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes vecākā speciāliste (pārvaldes priekšnieka palīdze)
63604802, 22067385 e-pasts: laura.maskevica@rs.gov.lv
 
Egita Ozere
Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes vecākā inspektore (pārvaldes priekšnieka palīdze)
tālrunis 65703903, e-pasts: egita.ozere@rs.gov.lv

Laima Timmermane,
Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes
vecākās inspektores (pārvaldes priekšnieka palīdzes) p.i.,
tālrunis 64501915, daina.kornejeva@rs.gov.lv
 
Inga Ruža,
Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes vecākā inspektore (pārvaldes priekšnieka palīgs), tālr. 67075781, e-pasts:inga.ruza@rs.gov.lv

Valentīna Terehova,
Valsts robežsardzes koledžas vadītāja palīga pienākumu izpildītāja,
tālrunis 64603680, 26551139, e-pasts:valentina.terehova@rs.gov.lv
 
 
Notikumu kalendārs
 Jūlijs 2019 
P O T C P S Sv
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
 << >> 
2019-07-26

RSS   Facebook.com

Logo

Zīmējumu konkurss

Fotokonkurss

Macibas-valsts-robezsardzes-koledza-baneris.gif

Jūs esat 04909617 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.07.17

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;